1000144826 - kostel Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1000144826
název
kostel Nejsvětější Trojice
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Rychnov nad Kněžnou
obec
Rokytnice v Orlických horách
část obce
Rokytnice v Orlických horách
katastrální uzemí
Rokytnice v Orlických horách
adresa
ulice 5. května
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu
sloh
renesance; baroko; klasicismus

anotace

Areál hřbitovního původně zámeckého kostela z počátku 17. století s mladšími úpravami.

dějiny

Nemovitá kulturní památka areál kostela Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách je tvořena kostelem Nejsvětější Trojice, zděnou ohradní zdí, vymezující pozemek hřbitova, a pozemkem hřbitova (parcela číslo 73).

popis

Areál kostela Nejsvětější Trojice se nachází v centru horského městečka, západně od hlavního náměstí, při silnici ve směru na Pěčín. Je obklopen nízkou zástavbou. Jeho hranice jsou určeny průběhem ohradní zdi, vymezující současně plochu bývalého, dnes již takřka zaniklého hřbitova. Areál zaujímá protáhlý půdorys, běžící od zmíněné silnice jihozápadním směrem. Součástí areálu jsou kostel Nejsvětější Trojice a ohradní zeď. Objekt někdejší márnice již neexistuje. Orientovaná stavba kostela se nachází v severní polovině areálu. Hlavní a dnes jediná vstupní brána do areálu se nachází za presbytářem kostela, v severovýchodním úseku ohradní zdi.

stáhnout data v .xls