• fotografie není veřejně dostupná

  objektNádraží Praha-Holešovice

  Praha, Holešovice, Partyzánská č.p. 1504/24

  katalogové číslo: 1999998389
  číslo ÚSKP:

  Otakar Trčka, Zbyněk Hřivnáč, Jiří Finger, do roku 1985, pozdní moderna

 • fotografie není veřejně dostupná

  územíDejvice, Bubeneč, horní Holešovice

  Praha, Bubeneč

  katalogové číslo: 1000084410
  památková ochrana: PZ
  číslo ÚSKP: 2212

 • Pražská tržnice - jatka

  areálPražská tržnice - jatka

  Praha, Holešovice, Bubenské nábř. č.p. 306/13

  katalogové číslo: 1000119226
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 12268/1-2185

  Komplex budov jatek byl stavěn v 70. letech 19. století pod vedením městského inženýra Josefa Srdínka. Soubor představuje jedinečně zachovaný areál tohoto typu. V areálu se také nacházejí chráněné sochy od Bohuslava Snircha a Čeňka Vosmíka.

 • mohylník, archeologické stopy

  objektmohylník, archeologické stopy

  Chroustovice, Holešovice

  katalogové číslo: 1000150462
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 38474/6-810

  Soubor žárových mohyl pohřebiště pravděpodobně z doby hradištní (600-1200 n.l.), rozptýlených v lese. Archeologická lokalita.

 • dům Domovina

  areáldům Domovina

  Praha, Holešovice, Na Maninách č.p. 1149/32

  katalogové číslo: 1000153066
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 40976/1-1802

  Soubor domů (čp. 1149 a 1525) byl postaven v letech 1920-1921 podle návrhu proslulé projekční kanceláře Dušek-Kozák-Máca. Jedná se o významný příklad nájemního domu s dalšími funkcemi (dvorní budova měla sloužit pro divadelní představení apod.).

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektarchitektonizované sochař. dílo - Metronom

  Praha, Holešovice

  katalogové číslo: 1000164261
  číslo ÚSKP:
  řízení ukončeno neprohlášením kulturní památkou

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálželezniční most - viadukt Buštěhradské dráhy

  Praha, Holešovice

  katalogové číslo: 1953471198
  číslo ÚSKP:
  řízení ukončeno neprohlášením kulturní památkou

 • holešovický přístav

  areálholešovický přístav

  Praha, Holešovice, Jankovcova 1057/6

  katalogové číslo: 1938149231
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 52141/1-2318

  Areál pochází z konce 19.století, je postaven v duchu secese s prvky nastupující moderny. Konstruktivistická budova skladu je z roku 1926. Areál sestává z budov čp. 788, 789, 1057,1059,1060,1366,dále obsahuje hradlo a bránu.

 • administrativní budova továrny na barvy J. Materny

  objektadministrativní budova továrny na barvy J. Materny

  Praha, Holešovice, Dělnická č.p. 313/20

  katalogové číslo: 1662871614
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104811

  Budovu továrny na barvy J. Materny z roku 1920 navrhl architekt Rudolf Stockar. Objekt sloužící administrativě představuje cenný doklad aplikace plošného kubismu na industriální architektuře.

 • továrna na vodoměry

  objekttovárna na vodoměry

  Praha, Holešovice, Komunardů 1052/3

  katalogové číslo: 1197665049
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100587

  Budova bývalé továrny na vodoměry, stavěná a postupně upravovaná v letech 1910-32, je pozoruhodná stavba, jejíž architektura je ovlivněna historismem i secesí.

 • činžovní dům

  objektčinžovní dům

  Praha, Holešovice, Argentinská 702/1

  katalogové číslo: 1000153658
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 41544/1-2173

  Čtyřpatrový nárožní dům z roku 1894 projektoval Jan Zeyer ve stylu novorenesance. Malby vznikly možná dle předlohy M. Alše.

 • měšťanský pivovar

  areálměšťanský pivovar

  Praha, Holešovice, U průhonu 800/13

  katalogové číslo: 1000121891
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10548/1-2240

  Neorenesanční komplex pivovarských budov pochází z let 1896-97 podle projektu Josefa Bertla a Otakara Bureše.

 • činžovní dům - blok 9 domů

  areálčinžovní dům - blok 9 domů

  Praha, Holešovice, Tusarova 1262/5

  katalogové číslo: 1583677190
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102060

  Soubor 9 nájemních domů vznikl v letech 1921-1922 podle projektu Rudolfa Hraběte. Architektura objektů je ovlivněna rondokubismem.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektčinžovní dům

  Praha, Holešovice, U letenského sadu č.p. 374/5

  katalogové číslo: 1000120468
  památková ochrana: PZ
  číslo ÚSKP:

 • Akciový motorový mlýn

  areálAkciový motorový mlýn

  Praha, Holešovice, U Uranie 1037/14

  katalogové číslo: 1453494626
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100643

  Akciový parní mlýn byl postaven v letech 1905-1909 podle návrhu architekta Bohumila Hübschmanna (Hybšmana).

 • elektrárna

  areálelektrárna

  Praha, Holešovice, Partyzánská

  katalogové číslo: 1000121984
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 21855/1-2321

  Areál holešovické elektrárny je význačným industriálním celkem, který je dochován ve své struktuře i arch. podobě. Elektrárna kdysi patřila k největším zařízením tohoto typu v Čechách.

 • Hlávkův most

  areálHlávkův most

  Praha, Holešovice, Hlávkův most

  katalogové číslo: 1000152666
  památková ochrana: KP, PR(OP), PZ, SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 40589/1-1555

  Hlávkův most byl postavený podle projektu Františka Mencla a Pavla Janáka v letech 1909–12.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Chroustovice, Holešovice

  katalogové číslo: 1000140435
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 29084/6-4687

  Barokní světecká statue z r. 1729, na okraji vsi při odbočce z hlavní silnice k zámku v Březovicích. Jedna ze soch vzniklých brzy po svatořečení (19.3.1729) Jana Nepomuckého. Doklad barokní urbanizace krajiny a religiozity donátora.

 • kostel sv. Klimenta

  areálkostel sv. Klimenta

  Praha, Holešovice, Kostelní

  katalogové číslo: 1000152653
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 40576/1-1547

  Původně gotický kostel sv. Klimenta, vystavěný patrně po roce 1311, byl postupně upravován nejprve v letech 1659-1677 a poté roku 1898, kdy získal současnou podobu. Na tomto místě však nejspíš stával kostel již před 14. století.

 • budova Elektrických a dopravních podniků

  objektbudova Elektrických a dopravních podniků

  Praha, Holešovice, Strossmayerovo nám. 1477/6

  katalogové číslo: 1000152670
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 40593/1-1559

  Výrazná budova Elektrických podniků z let 1927-1935 od architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže. Představuje kvalitní příklad funkcionalistické architektury, která má současně významenné urbanistické hodnoty.

 • zimní stadion Štvanice s budovou restaurace

  areálzimní stadion Štvanice s budovou restaurace

  Praha, Holešovice, Ostrov Štvanice č.p. 1125

  katalogové číslo: 1000163277
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 29235/1-2352

  Funkcionalistická budova restaurace z počátku třicátých let 20. století od architekta Josefa Fuchse navazovala na sportovní objekt zimního stadionu Štvanice (stadion demolován v roce 2011 bez zrušení prohlášení za kulturní památku).

 • lázeňský dům

  objektlázeňský dům

  Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů 848/17

  katalogové číslo: 1000153581
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 41470/1-2124

  Budova veřejných lázní byla postavena v roce 1899 podle projektu Františka Velicha. Stavba v historizujícím slohu je vedle zajímavého architektonického zpracování vyznamná také pro své urbanistické zasazení do lokality.

 • činžovní dům

  areálčinžovní dům

  Praha, Holešovice, Kamenická 811/35

  katalogové číslo: 1000153507
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 41397/1-2079

  Pozoruhodný nájemní dům postavený v letech 1923-1924 podle plánů Otakara Novotného. Objekt představuje nevšední variaci tzv. obloučkového stylu.

 • soubor 2 domů

  souborsoubor 2 domů

  Praha, Holešovice, Farského č.p. 425/4

  katalogové číslo: 1000119497
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 12353/1-2186

  Funkcionalistické nájemní domy postavené v letech 1936-1937 podle návrhu architektů Julia Landsmanna a Martina Reinera.

 • budova Klubovny Tenisového klubu LTC Praha

  objektbudova Klubovny Tenisového klubu LTC Praha

  Praha, Holešovice, Kostelní

  katalogové číslo: 1308448949
  památková ochrana: KP, PR(OP), SD(NZ)
  číslo ÚSKP: 105323

  Jednopatrová budova tenisového klubu LTC Praha z roku 1926 od Bohumíra Kozáka je pozoruhodným příkladem dřevostavby sportovního typu ovlivněné raným purismem.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.