• Slavkov u Brna

  územíSlavkov u Brna

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000084579
  památková ochrana: PZ
  číslo ÚSKP: 2099

  Městská památková zóna Slavkov u Brna vymezuje významné kulturně-historické, architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty původně středověkého a dále novověkého jádra sídla, s významnou šlechtickou rezidencí a bývalým soudním okrskem na Moravě.

 • kostel Vzkříšení Páně

  objektkostel Vzkříšení Páně

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000138600
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 27362/7-3853

  Areál kostela a fary je ojedinělou uměleckohistorickou stavbou pozd. baroka s prvky klasicismu ve stylu empíru. Pochází z l. 1786–1789 od arch. Ferd. Hotzendorfa z Hohenbergu a byl postaven na základech pův. sesunutého gotic. kostela na náměstí.

 • fotografie není veřejně dostupná

  areálradnice židovská

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Úzká č.p. 799

  katalogové číslo: 1000162863
  číslo ÚSKP:
  řízení ukončeno neprohlášením kulturní památkou

 • městský dům

  objektměstský dům

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 124

  katalogové číslo: 1173245391
  číslo ÚSKP:

  V pozdním 19. století upravený měšťanský dům s renesančním jádrem (viz kartuš s datací nad vjezdem domu). Urbanistická komponenta centra města.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektměšťanský dům

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 88

  katalogové číslo: 1000119163
  číslo ÚSKP: (12224/7-8487)
  prohlášeno a zrušeno prohlášení kulturní památkou

 • zemědělský dvůr zámecký - prvky

  areálzemědělský dvůr zámecký - prvky

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000119475
  číslo ÚSKP: (12349/7-8506)
  prohlášeno a zrušeno prohlášení kulturní památkou

  Zemědělský dvůr zámecký, z toho jen: půdorysný rozsah, charakter zástavby, klenuté stáje v J křídle, architektonické prvky (kamenná ostění, vstupní brány, portály).

 • zámek s parkem

  areálzámek s parkem

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 1

  katalogové číslo: 1000152934
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Vrcholně barokní areál zámeckých budov Kouniců z konce 17. a poč. 18. století od arch. Domenika Martinelliho, dále Václava Petruzziho, je cenným uměleckohistorickým souborem a význ. dominantou urbanist. zástavby města vč. soch. výbavy a histor. parku.

 • pomník bitvy u Slavkova

  objektpomník bitvy u Slavkova

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000138941
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 27681/7-3870

  Památník bitvy u Slavkova z roku 1805 je historicky významným hmotným dokladem upomínky na evropské válečné události poč. 19. století a jednu z nejvýznamnějších a nejdůležitějších bitev Napoleonských válek.

 • fotografie není veřejně dostupná

  část objektuerb - domovní znamení

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1173245391_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 97142/37-1987

  Významný hmotný doklad pozdně renesanční kartuše s domovním znamením z roku 1597 na portále hlavního vstupu do domu, historicky hodnotná kamenosochařská práce.

 • synagoga

  objektsynagoga

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, U Synagogy č.p. 215

  katalogové číslo: 1000149042
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 37140/7-3859

  Novorománská budova synagogy z roku 1858, vystavěná na místě starší zbořené ze 16. století, je hodnotnou chrámovou historickou stavbou v centru bývalé židovské čtvti v JZ části vnitřního města s vlastní samosprávou a majetkem. Významná dominanta města.

 • městské opevnění

  souborměstské opevnění

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000119166
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 12227/7-3864

  Pozůstatky městských goticko - renesančních hradeb, jež vznikly nejpozději počátkem 16. století. Významná součást historické zástavby a urbanistické struktury města.

 • Zámecká alej

  objektZámecká alej

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000163938
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50539/7-8904

  Zámecká jírovcová alej z průběhu 18. století je hodnotnou součástí komponovaného historického souboru alejí, založených v přiléhajícím parku zámeckého areálu. Je významným přírodním prvkem kompozice barokního urbanistického členění města.

 • zámek

  objektzámek

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 1

  katalogové číslo: 1000152934_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Barokní zámek postavený na půdorysu v tvaru U je dílem významného italského architekta Domenika Martinelliho. Fresky v interiéru vytvořil Andrea Lanzani, jenž spolupracoval se štukatérem Santinem Bussim. Sochařské prvky jsou dílem Giovanniho Giulianiho.

 • areál býv. zámeckého zahradnictví

  areálareál býv. zámeckého zahradnictví

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí č.p. 108

  katalogové číslo: 1039419161
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104168

  Historicky hodnotný barokní areál budov zámeckého zahradnictví z průběhu 18. a později 19. století vč. objektů skleníků, je významným dokladem provozně-technického zázemí u vrchnostenského rezidenčního sídla Kouniců.

 • socha sv. Floriána

  objektsocha sv. Floriána

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1999990075
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 27362/7-3853

  Barokní skulptura od sochaře G. Giullianiho situovaná na prostranství před kostelem.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000143477
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31930/7-3866

  Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z průběhu 18. století, umístěná na náměstí pod J rampou vstupu na zámek, je hodnotným uměleckohistorickým dílem z početného souboru sakrálního mobiliáře města. .

 • areál židovského hřbitova

  objektareál židovského hřbitova

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000159103
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 46591/7-3871

  Historicky hodnotný areál nového židovského hřbitova z roku 1744 je významným hmotným dokladem dochování sepulkrálních děl (350 náhrob. kamenů, ohrazení s branou, pozůstatky márnice) a existence židovské komunity z let 1735 do 1. poloviny 20. století.

 • předzámčí

  objektpředzámčí

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, č.p.

  katalogové číslo: 1000152934_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Symetricky řešené předzámčí s dvěma na osu orientovanými konvexními přízemními budovami. Nedíná prostorovohmotová součást areálu, hodnotá umělecko-historicky, architektonicky i urbanisticky.

 • kašna

  objektkašna

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000152934_3007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Torzálne dochovaná kašna z 18. století, původně v tvaru obdélného kvadrilobu. V současnosti demontována a uložená při severní ohradní zdi zámeckého parku.

 • krypta

  objektkrypta

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí č.p. 108

  katalogové číslo: 1039419161_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104168

  Bývalá hrobka rodu Kauniců, hodnotná součást areálu zámeckého zahradnictví z 18. a 19. století.

 • pomník padlým

  objektpomník padlým

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000152934_3053
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Pomník padlým v II. světové válce situovaný jižně od zámecké budovy v areálu parku. Jednoduše architektonicky řešený objekt je pietním místem věnovaným vojnovým obětem.

 • putto II.

  objektputto II.

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000152934_3022
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Dětská chlapecká postavička situovaná severovýchodně od středového bazénu zahrady. Objekt je hodnotným kamenosochařským dílem a nedílnou součástí výzdoby zámeckého parku.

 • putto I.

  objektputto I.

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000152934_3021
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Dětská chlapecká postavička situovaná jihovýchodně od středového bazénu zahrady. Objekt je hodnotným kamenosochařským dílem a nedílnou součástí výzdoby zámeckého parku.

 • putto III.

  objektputto III.

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000152934_3027
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Dětská chlapecká postavička situovaná severozápadně od středového bazénu zahrady. Objekt je hodnotným kamenosochařským dílem a nedílnou součástí výzdoby zámeckého parku.

 • putto IV.

  objektputto IV.

  Slavkov u Brna, Slavkov u Brna

  katalogové číslo: 1000152934_3028
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 40850/7-3825

  Dětská dívčí postavička situovaná jihozápadně od středového bazénu zahrady. Objekt je hodnotným kamenosochařským dílem a nedílnou součástí výzdoby zámeckého parku.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.