Vaše hledání je příliš obecné, upřesněte prosím hledání. Vypsali jsme prvních 300 výsledků.

 • nový židovský hřbitov

  areálnový židovský hřbitov

  Kolín, Kolín V

  katalogové číslo: 1000120747
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 44387/2-4417

  Dodnes funkční hřbitov založený v roce 1887.

 • sbor českobratrské církve evangelické

  areálsbor českobratrské církve evangelické

  Pečky, Pečky, Husovo náměstí

  katalogové číslo: 1000121159
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10555/2-4300

  Modernisticko kubistický areál evangelické modlitebny a fary z let 1914-1916 podle návrhu architekta Oldřicha Lisky.

 • hostinec

  objekthostinec

  Žiželice, Hradišťko II, č.p. 29

  katalogové číslo: 1000122810
  číslo ÚSKP:
  řízení ukončeno neprohlášením kulturní památkou

  Přízemní stavby z konce 19. století.

 • muzeum lidových staveb

  areálmuzeum lidových staveb

  Kouřim, Kouřim

  katalogové číslo: 1000124134
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11280/2-4334

  Nadregionální skanzen založený v roce 1972 zachraňující historické venkovské objekty z území celých Čech.

 • kostel Navštívení Panny Marie

  areálkostel Navštívení Panny Marie

  Polní Voděrady, Polní Voděrady

  katalogové číslo: 1000124537
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14198/2-834

  Hřbitovní kostel ze 14. století, barokizovaný v letech 1770-1771. Součástí areálu je funkční hřbitov a ohrazení s branami.

 • sousoší Kalvárie

  objektsousoší Kalvárie

  Kolín, Kolín V

  katalogové číslo: 1000125462
  číslo ÚSKP: (52291/2-792)
  zapsáno do st. seznamu, upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení

  Barokní sousoší z 18. století stojící původně na nároží u kostela sv. Víta před vstupem na hřbitov.

 • kostel sv. Jana Křtitele se špitálem

  areálkostel sv. Jana Křtitele se špitálem

  Kolín, Kolín IV

  katalogové číslo: 1000127280
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 16701/2-737

  Areál špitálního kostela středověkého původu výrazně upraveného v baroku. Kostel se zrušeným hřbitovem a špitálem se nachází při silnici na okraji historického jádra města.

 • měšťanský dům zv. Vyletělovský

  areálměšťanský dům zv. Vyletělovský

  Kolín, Kolín I, Kutnohorská č.p. 33

  katalogové číslo: 1000128279
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 17621/2-758

  Řadový měšťanský dům s gotickým jádrem přestavěný barokně v 18. století.

 • kostel Všech svatých

  areálkostel Všech svatých

  Kolín, Kolín IV, Pod Hroby

  katalogové číslo: 1000127652
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17045/2-3432

  Zřícenina gotického hornického kostela ze 13.-14. století se zrušeným hřbitovem se nachází v průmyslové zóně poblíž nádraží.

 • kostel sv. Havla

  areálkostel sv. Havla

  Skvrňov, Skvrňov

  katalogové číslo: 1000127846
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17228/2-852

  Hřbitovní kostel středověkého původu přestavěný v historizujícím duchu v 19. století a v roce 1902. Areál s funkčním hřbitovem se nachází v severní části obce.

 • kostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou

  areálkostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou

  Klučov, Skramníky

  katalogové číslo: 1000127956
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17333/2-850

  Areál s gotickým kostelem z poloviny 14. století a barokní farou s hospodářským zázemím, se nachází na vyvýšenině v centru obce. Kolem kostela je zrušený hřbitov s řadou historických náhrobků.

 • kostel sv. Havla

  objektkostel sv. Havla

  Ždánice, Ždánice

  katalogové číslo: 1000128586
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17915/2-888

  Hřbitovní kostel středověkého původu přestavěný v 18. století barokně a v roce 1888 novogoticky. Kolem kostela je funkční hřbitov.

 • kostel Narození Panny Marie s farou

  areálkostel Narození Panny Marie s farou

  Poříčany, Poříčany

  katalogové číslo: 1000128928
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 18231/2-1939

  Areál pozdně barokního kostela se zrušeným hřbitovem, farou a hospodářským zázemím byl vybudován v polovině 18. století na místě zbořené středověké svatyně. Kostel stojí na návrší na jižní straně obce.

 • kostel sv. Prokopa

  areálkostel sv. Prokopa

  Žiželice, Žiželice, Palackého

  katalogové číslo: 1000128941
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 18243/2-3132

  Areál gotického kostela ze 14. století s mladšími úpravami se nachází při silnici ve střední části obce. Kolem kostela je zrušený hřbitov s několika sochami.

 • měšťanský dům U tří bažantů

  areálměšťanský dům U tří bažantů

  Kolín, Kolín I, Kutnohorská č.p. 31

  katalogové číslo: 1000128952
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 18254/2-757

  Barokní nárožní dům přestavěný po roce 1734 Josefem Jedličkou ze dvou vyhořelých gotických domů.

 • kostel Navštívení Panny Marie

  areálkostel Navštívení Panny Marie

  Veltruby, Veltruby

  katalogové číslo: 1000129268
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 18554/2-878

  Klasicistní kostel z let 1843-1846 se středověkým jádrem.

 • městský dům zv. V Pekle

  objektměstský dům zv. V Pekle

  Kolín, Kolín I, č.p. 59

  katalogové číslo: 1000129346
  památková ochrana: KP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 18628/2-3055

  Řadový patrový dům z poloviny 19. století se středověkým jádrem.

 • kostel Narození sv. Jana Křtitele

  areálkostel Narození sv. Jana Křtitele

  Tuklaty, Tuklaty

  katalogové číslo: 1000129909
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 19166/2-867

  Raně barokní hřbitovní kostel ze 17. století stojí vedle fary na ostrožně v severovýchodní části obce. Vedle kostela je funkční hřbitov s historickým ohrazením a branami.

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou

  areálkostel Nanebevzetí Panny Marie s farou

  Klučov, Lstiboř

  katalogové číslo: 1000130332
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19561/2-822

  V jádru gotický kostel z roku 1352 barokně přestavěný v letech 1747-1752 současně s výstavbou fary. Součástí areálu je kostel se zrušeným hřbitovem, sochy, ohradní zdi s branami a fara s hospodářským zázemím.

 • kostel sv. Bartoloměje

  areálkostel sv. Bartoloměje

  Kolín, Kolín I, Brandlova

  katalogové číslo: 1000130492
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 19709/2-735

  Hlavní městský chrám je v jádru raně gotická stavba z druhé poloviny 13. století, upravená ve 14. století Petrem Parléřem a koncem 19. století Josefem Mockerem. Součástí areálu je kostel, samostatně stojící zvonice, kostnice a stará škola.

 • františkánský klášter

  areálfrantiškánský klášter

  Zásmuky, Zásmuky, Havlíčkova 26

  katalogové číslo: 1000130507
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 19721/2-882

  Barokní klášterní areál s kostelem byl vybudován koncem 17. století podle projektu pražského stavitele Andrea de Quadri. Pod klášterním kostelem je umístěna rodová kaple Šternberků. Areál se nachází při silnici na jižním okraji města.

 • kostel sv. Vavřince

  areálkostel sv. Vavřince

  Velim, Velim

  katalogové číslo: 1000131759
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 20908/2-877

  Areál hřbitovního kostela s gotickým jádrem ze 13. století, přestavěným barokně v polovině 18. století. Součástí je kostel, samostatně stojící zvonice a ohrazení s branou a schodištěm.

 • sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa

  souborsochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa

  Malotice, Malotice

  katalogové číslo: 1000133025
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22096/2-824

  Dvojice barokních soch z 30. let 18. století umístěná při jižní stěně kostela sv. Matouše.

 • kostel sv. Jakuba Většího

  areálkostel sv. Jakuba Většího

  Ratenice, Ratenice

  katalogové číslo: 1000134142
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 23154/2-2979

  Neobarokní hřbitovní kostel z počátku 19. století, vybudovaný po požáru původního kostela v roce 1811. Kostel stojí v jižní části obce na bývalém hřbitově.

 • kostel sv. Havla

  areálkostel sv. Havla

  Český Brod, Štolmíř

  katalogové číslo: 1000134281
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 23286/2-862

  Vrcholně barokní stavba z 18. století postavená za Jana Adama z Lichtensteina stojí na východní straně návsi. Součástí je kostel, samostatná zvonice a historické ohrazení s branami.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.