• bývalý justiční palác

  areálbývalý justiční palác

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Všehrdova č.p. 267

  katalogové číslo: 1000119897
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 12494/7-8591

  Areál bývalého justičního paláce, vystavěný koncem 19. století východně od historického jádra.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí č.p. 61

  katalogové číslo: 1000144589
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 32975/7-3467

  Patrový měšťanský dům ukončující jihozápadní frontu Mariánského náměstí. Objekt s monumentálním portálem, datovaným do roku 1711 a segmentově vypjatou římsou nad ním, je završen mansardovou střechou.

 • měšťanský dům

  areálměšťanský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí č.p. 155

  katalogové číslo: 1000144992
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 33350/7-3463

  Patrový měšťanský dům zvaný U Slunce, situovaný v centrální části severovýchodní fronty Masarykova náměstí. Objekt s oblými nárožními vikýři byl vystavěn v roce 1578 jako městská solnice.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektměstský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Prostřední č.p.

  katalogové číslo: 1093216946
  číslo ÚSKP:
  řízení ukončeno neprohlášením kulturní památkou

 • Uherské Hradiště

  územíUherské Hradiště

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště

  katalogové číslo: 1000084576
  památková ochrana: PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 2096

 • vinný sklep

  objektvinný sklep

  Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská č.p. 381

  katalogové číslo: 1000127203
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 16630/7-3492

  Vinný sklep u čp. 381, zbudovaný pravděpodobně v 18. století. Samostatně stojící zděný patrový objekt, situovaný v řadové zástavbě obce se sedlovou střechou.

 • náhrobek

  objektnáhrobek

  Uherské Hradiště, Mařatice

  katalogové číslo: 1000127606
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 17004/7-3486

  Náhrobek z první třetiny 20. století, situovaný na hřbitově. Dílo sestává z kamenného odstupňovaného podstavce s nápisovou deskou, s dvojicí luceren po bocích a z kamenné desky, na které je kopie bronzového reliéfu od B. Kafky.

 • boží muka

  objektboží muka

  Uherské Hradiště, Mařatice

  katalogové číslo: 1000131478
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 20636/7-3488

  Zděná hranolová Boží muka z druhé třetiny 18. století, situovaná před domem čp. 244. Drobný objekt ve své spodní i horní polovině prolomen pravoúhlými nikami. Fasáda zakončena římsou, nesoucí nízkou stanovou střechu, ve vrcholu s dvouramenným křížem.

 • vinný sklep zv. Červený

  objektvinný sklep zv. Červený

  Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská č.p. 247

  katalogové číslo: 1000133744
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22771/7-3493

  Vinný sklep u čp. 247, zbudovaný pravděpodobně v 18. století. Samostatně stojící zděný patrový objekt, postavený v řadové zástavbě obce s valbovou střechou.

 • vinný sklep

  objektvinný sklep

  Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská č.p. 260

  katalogové číslo: 1000136071
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 24982/7-3490

  Vinný sklep s obytnými prostory, zbudovaný pravděpodobně v polovině 18. století. Samostatně stojící zděný patrový objekt, postavený v řadové zástavbě obce s valbovou střechou.

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie

  objektkostel Nanebevzetí Panny Marie

  Uherské Hradiště, Mařatice, 1. máje

  katalogové číslo: 1000137108
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 25962/7-3483

  Jednolodní orientovaný kostel s půlkruhovým závěrem kněžiště a věží v průčelí, pochází z let 1613 – 1614, situovaný na městském hřbitově. Objekt kryt sedlovou střechou, v závěru zvalbenou, nad věží čtyřboký jehlan, ukončený makovicí a křížem.

 • výklenková kaplička

  objektvýklenková kaplička

  Uherské Hradiště, Mařatice

  katalogové číslo: 1000137365
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 26202/7-3487

  Zděná výklenková kaplička z druhé poloviny 18. století, situovaná nad obcí severně od hřbitova. Dílo sestává z tvarovaného štítu, v jehož ploše je prolomena hlubší oválná nika, krytá mříží, završeno tvarovanou podnoží s latinským kovaným křížem.

 • vinný sklep

  objektvinný sklep

  Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská č.p. 373

  katalogové číslo: 1000142786
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 31282/7-3489

  Samostatně stojící zděný patrový objekt se sedlovou střechou, situovaný v severovýchodní části obce na okraji vinohradů. Modernizovaná stavba obsahuje v interiéru vinný sklep z 18. století.

 • vinný sklep

  objektvinný sklep

  Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská č.p. 244

  katalogové číslo: 1000148976
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 37074/7-3491

  Dům čp. 244 s vinným sklepem, zv. Braunův sklep, zbudovaný pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století. Samostatně stojící zděný patrový dům, s půdorysem do tvaru písmene T, zakryt valbovou střechou.

 • náhrobek manželů Čundrlových

  objektnáhrobek manželů Čundrlových

  Uherské Hradiště, Mařatice

  katalogové číslo: 1000150009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 38052/7-3485

  Kamenný náhrobek z první třetiny 20. století od F. Úprky, situovaný na hřbitově. Skulptura se skládá ze základového soklu a sochy klečící ženy, oděné ve slováckém kroji.

 • smírčí kříž

  objektsmírčí kříž

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jindřicha Pruchy

  katalogové číslo: 1000121582_0999
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 14865/7-3573

  Kamenný smírčí kříž pocházející pravděpodobně ze 17. století je v současné době situován na nádvoří Galerie Slováckého muzea.

 • kříž

  objektkříž

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí

  katalogové číslo: 1000132037
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 21169/7-3482

  Kamenný krucifix z roku 1803, situovaný v jihozápadní části Tyršova náměstí. Na odstupňovaném bohatě zdobeném podstavci je situován kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského č.p. 264

  katalogové číslo: 1000443672
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51047/7-8981

  Patrový měšťanský dům vystavěný koncem 19. století, situovaný na Tř. Maršála Malinovského jihovýchodně od historického centra. Historizující fasáda objektu je obohacena centrálním arkýřem.

 • měšťanský dům

  areálměšťanský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Hradební č.p. 201

  katalogové číslo: 1000443635
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 51044/7-8983

  Patrový dvoukřídlý měšťanský dům situovaný v Hradební ulici v jihovýchodní části historického jádra. Objekt vystavěný v 70. letech 19. století má plasticky členěné fasády, které jsou završeny trojicí novobarokních štítů.

 • banka

  objektbanka

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatováclavská č.p. 450

  katalogové číslo: 1000443619
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51042/7-8982

  Samostatně stojící trojkřídlá patrová budova situovaná v ulici Svatováclavská, při jižním okraji historického centra. Objekt vystavěný v roce 1926 podle projektu F. Šnajdra je vybaven monumentální vstupní částí, vyzdobenou sochařem J. Horejcem.

 • městský dům

  objektměstský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského č.p. 368

  katalogové číslo: 1000443609
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51041/7-8980

  Samostatně stojící patrový dům situovaný na křižovatce Třídy Maršála Malinovského a Rostislavovy ulice. Objekt vystavěný 1920 – 1925 podle projektu J. Koppa má plasticky zdobené, secesní fasády a je završen valbovou střechou.

 • měšťanský dům

  objektměšťanský dům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského č.p. 306

  katalogové číslo: 1000443594
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 51040/7-8984

  Patrový měšťanský dům vystavěný v roce 1908, podle projektu F. Brože a J. Koppa, situovaný na Tř. Maršála Malinovského jihovýchodně od historického centra. Objekt s honosným novorenesančním průčelím je završen sedlovou střechou.

 • dům

  objektdům

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského č.p. 534

  katalogové číslo: 1000164298
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 50711/7-8941

  Samostatně stojící funkcionalistická vila, vystavěná v roce 1934 podle projektu F. L. Gahury. Dvoupatrový dům s plochou střechou a hladkými fasádami je situován na Třídě Maršála Malinovského jihovýchodně od historického centra.

 • bývalá synagoga

  objektbývalá synagoga

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Velehradská třída č.p. 714

  katalogové číslo: 1000163159
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 50063/7-8851

  Bývalá synagoga situovaná při severovýchodním okraji historického jádra města. Jedná se o monumentální jednolodní halovou stavbu, vybudovanou v roce 1875. Objektu, završenému sedlovou střechou, vévodí obnovená věžová nástavba s kopulí.

 • kaple sv. Šebestiána

  objektkaple sv. Šebestiána

  Uherské Hradiště, Uherské Hradiště

  katalogové číslo: 1000159675
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 47125/7-3460

  Kaple z roku 1715, situovaná na Palackého náměstí. Drobná stavba obdélného půdorysu se zkosenými pilíři v nárožích. Ve vrcholu štítu socha sv. Šebestiána s pozlacenými kovovými částmi a kamenné vázy. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.