• "nový" vodní mlýn

  objekt"nový" vodní mlýn

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská

  katalogové číslo: 1000026018_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Průmyslový velkomlýn z druhé poloviny 19. až počátku 20. století přistavěný ke starší části.

 • "starý" vodní mlýn

  objekt"starý" vodní mlýn

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 5

  katalogové číslo: 1000026018_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Nejstarší část komplexu. Klasicistně přestavěný barokní mlýn zbudovaný po roce 1704 nákladem jaroslavické vrchnosti.

 • 2 sextanty

  soubor2 sextanty

  Praha, Holešovice, Kostelní č.p. 1320/42

  katalogové číslo: 1566373916
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 105586

  Oba sextanty byly zhotoveny kolem roku 1600 na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze a autory jsou Jost Bürgi a Erasmus Habermel. Sextanty jsou spjaté s působením slavných astronomů J. Keplera a Tychona de Brahe.

 • administrativní a společenská budova

  objektadministrativní a společenská budova

  Plavy, Plavy, č.p. 112

  katalogové číslo: 1063911737
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105538

  O administrativní budově Brůnovy továrny nemáme doposud mnoho informací. Její výstavbu lze zařadit patrně do 20. let 20. století, bez znalosti architekta a stavitele. V roce 1947 došlo k její přestavbě a rozšíření severním směrem.

 • administrativní budova

  objektadministrativní budova

  Žatec, Žatec, Chomutovská č.p. 1042

  katalogové číslo: 1164856785_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Administrativní budova se zahradou má charakter reprezentativní vily. Solitérní patrová stavba s užitným podkrovím je postavena na obdélném půdorysu a zastřešena kombinovanou střechou. Režné zdivo je doplněno omítanými architektonickými články.

 • altán

  objektaltán

  Šternberk, Šternberk, Sadová

  katalogové číslo: 1080144406
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105617

  Drobná parková architektura ve stylu art-deco postavená dle projektu Osvalda Vetha v roce 1931.

 • altán

  objektaltán

  ,

  katalogové číslo: 1000000032_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105829

  Dřevěný hrázděný altán v SZ části zahrady.

 • areál bývalého vodního mlýna

  areálareál bývalého vodního mlýna

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 5

  katalogové číslo: 1000026018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Mlýn v Jaroslavicích je pozoruhodnou stavební srostlicí staršího klasicistního mlýna s barokním jádrem a nového průmyslového velkomlýna z 2. poloviny 19. století, jehož dochovaný vzhled odpovídá pozdně historizující přestavbě z přelomu 19. a 20. století.

 • areál Piruchtova mlýna s technickým vybavením

  areálareál Piruchtova mlýna s technickým vybavením

  Boskovice, Boskovice, Podhradí 689/23

  katalogové číslo: 1679498490
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105675

  Jedinečný, autenticky dochovaný stavební celek vodního mlýna a jeho zázemí s téměř v úplnosti zachovaným technickým vybavením mlýnice.

 • boží muka

  objektboží muka

  Perná, Perná

  katalogové číslo: 1830010582
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105648

  Zděná boží muka ušlechtilých proporcí se významným způsobem spolupodílejí na nezaměnitelném geniu loci venkovské viniční krajiny kolem Pavlovských vrchů.

 • boží muka

  objektboží muka

  Valtice, Valtice

  katalogové číslo: 1379954581
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105612

  Pozdně gotická boží muka z 16. století je důležitým krajinotvorným a orientačním prvkem při staré poutní cestě z nedalekého Katzelsdorfu. Je cenným svědectvím o tehdejší zbožnosti obyvatel a o obecně rozšířené oblibě svátečných poutí.

 • boží muka

  objektboží muka

  Perná, Perná

  katalogové číslo: 1048929359
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105647

  Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou v trati U Mikuláška.

 • boží muka

  objektboží muka

  Perná, Perná

  katalogové číslo: 1937923123
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105614

  Subtilně působící boží muka představují protějšek k tvarově obdobným a shodně datovaným božím mukám s reléfem sv. Antonína Paduánského umístěným v trati Pravá klentnická.

 • boží muka

  objektboží muka

  Polná, Polná

  katalogové číslo: 1070980494
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105593

  Kamenná sloupková boží muka ze 17. století jsou umístěna ve východní části obce. Z čtvercového soklu vyrůstá hranolový dřík s okosenými hranami, na který nasedá lucernová kaplice završená jehlanem a otevřená do tří stran oblouky ve tvaru oslího hřbetu.

 • budova chladného hospodářství

  objektbudova chladného hospodářství

  Žatec, Žatec, 2880

  katalogové číslo: 1164856785_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Objekt chladného hospodářství se sklady má půdorys tvaru písmene L. Přízemní a z části patrové hmoty s pultovými střechami převyšuje hranolová hmota etážovky zastřešena sedlovou střechou. Neomítané kamenné zdivo zdobí arch. prvky z lícových cihel.

 • býv. okresní hejtmanství

  objektbýv. okresní hejtmanství

  Plzeň, Jižní Předměstí, Americká č.p. 8/39

  katalogové číslo: 1975173981
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105632

  Příklad reprezentativní městské budovy z let 1906-1907. Fasády a interiéry jsou řešeny ve stylu na pomezí novorenesance a secese, v interiéru se dochovalo původní dispoziční řešení s hlavním schodištěm a řadou umělecko řemeslných detailů.

 • bývalá obecná škola s kaplí sv. Vojtěcha

  souborbývalá obecná škola s kaplí sv. Vojtěcha

  Kožlany, Hedčany, č.p. 27

  katalogové číslo: 1491421507
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105640

  Škola s kaplí byla postavena v r. 1902 v duchu historismu. Budovy si zachovaly své hmotové i vnitřní dispoziční členění, převážnou většinu původních konstrukcí i celou řadu rozličných architektonických článků a řemeslných prvků z doby svého vzniku.

 • bývalá parní kotelna

  objektbývalá parní kotelna

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 6

  katalogové číslo: 1000026018_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Nedílná součást průmyslového mlýna původně opatřená komínovým tělesem, sloužící k pohánění strojů v období nízkého stavu vody.

 • dům

  objektdům

  Bílá, Trávníček, č.ev. 14

  katalogové číslo: 1222718883
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105531

  Dům je příkladem lidové architektury – domu s tzv. nepravou podstávkou z oblasti Podještědí a Českodubska. Dle datovacího nápisu nacházejícího se na líci komor lze vznik objektu zasadit do druhé poloviny 19. století.

 • dům

  objektdům

  Zubrnice, Týniště, č.p. 1

  katalogové číslo: 1630960051
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105659

  Patrový zděný dům obdélného půdorysu se zachovalou roubenou horní komorou. Interiér má tradiční trojdílnou dispozici se světnicí vlevo. Sedlová střecha je kryta pálenými bobrovkami. Dům byl postaven na počátku 19. století.

 • dům

  objektdům

  Terezín, Terezín, Žižkova č.p. 159

  katalogové číslo: 1020860440
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105663

  Dům č. p. 159 je pravým západním dvojčetem (pandánem) svého levého východního souseda č. p. 158. Oproti němu má navíc původní rámová vrata o šesti výplních. Jako poslední ve městě mají společně zachována ven otvíravá okna osazená v líci fasády.

 • dům

  objektdům

  Jiříkov, Starý Jiříkov, Náměstí č.p. 586/10

  katalogové číslo: 1554810704
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105604

  Areál domu č. p. 586 se nachází na jihozápadní straně náměstí, u Jiříkovského potoka. Je hodnotným a velmi dobře zachovaným příkladem venkovského domu z období okolo poloviny 19. století. Dům doplňuje na severozápadě kůlna, dochovaná bez větších úprav.

 • dva litinové kříže

  soubordva litinové kříže

  Vernířovice, Vernířovice

  katalogové číslo: 1756134392
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105581

  Dva obdobně řešené kříže jsou vytvořeny z netradičního materiálu - kříž z litiny a podstavec z krupníku, místního nerostu.

 • dvorní objekt s kaplí sv. Karla Boromejského a společenským sálem

  objektdvorní objekt s kaplí sv. Karla Boromejského a společenským sálem

  Jihlava, Jihlava

  katalogové číslo: 1806323613
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105714

  Intaktně dochovaný dvorní objekt s jednolodní kaplí v patře a divadelním sálem v suterénu byl vybudovaný v l. 1903-04 v novorománském stylu. Slohově čistá stavba s osmibokou jehlancovou věží je komunikačně propojena s průčelním domem bývalého sirotčince.

 • fara

  areálfara

  Krásná Hora, Krásná Hora, č.p. 25

  katalogové číslo: 1702788355
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105719

  Areál fary je situován na návsi u kostela sv. Jana Křtitele a je dokladem historické urbanistické struktury obce. Fara z roku 1792 představuje dochovanou raně klasicistní stavbu s pozdně barokními architektonickými prvky.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.