• kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  objektkostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Malečov, Čeřeniště

  katalogové číslo: 1000568942
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105736

  Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů představuje ojedinělý příklad moderní sakrální architektury inspirované tradičním typem kostela existujícím na našem území již od doby románské. Stavba je dochována v autentickém stavu včetně vnitřního vybavení.

 • kostel sv. Václava

  objektkostel sv. Václava

  Přísnotice, Přísnotice

  katalogové číslo: 1348315116
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105727

  Kostel sv. Václava v Přísnoticích je hodnotnou ukázkou venkovské sakrální architektury pozdního historismu (3. třetiny 19. a počátku 20. století) V rámci prostoru ulicové návsi a nízké okolní zástavby je kostel přirozenou dominantou obce.

 • krucifix

  objektkrucifix

  Březová, Březová

  katalogové číslo: 1112747442
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105755

  Mramorový kříž se sochou ukřižovaného Krista z roku 1853 reprezentuje regionální kamenickou produkci. Svým umístěním před kostelem sv. Mikuláše doplňuje kompozici jeho průčelí.

 • socha Panny Marie

  objektsocha Panny Marie

  Březová, Březová

  katalogové číslo: 1387889896
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105754

  Kamenná socha Bolestné Panny Marie na mramorovém podstavci, z roku 1854, reprezentuje regionální kamenickou produkci. Svým umístěním před kostelem sv. Mikuláše doplňuje kompozici jeho průčelí.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Hrádek, Hrádek

  katalogové číslo: 1236151652
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105729

  Barokní plastika dobré řemeslné úrovně, datovaná na podstavci do r. 1726. Socha dokládá vzrůstající zájem a úctu k Janu Nepomuckému ještě před jeho svatořečením, ke kterému došlo až v roce 1729. Významný krajinotvorný prvek.

 • špitál

  objektšpitál

  Kosmonosy, Kosmonosy, Boleslavská č.p. 142/5

  katalogové číslo: 1986027853
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 105756

  Přízemní klasicistní objekt s jádrem ze 17. století, doplňující historický areál Lorety.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.