• "nový" vodní mlýn

  objekt"nový" vodní mlýn

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská

  katalogové číslo: 1000026018_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Průmyslový velkomlýn z druhé poloviny 19. až počátku 20. století přistavěný ke starší části.

 • "starý" vodní mlýn

  objekt"starý" vodní mlýn

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 5

  katalogové číslo: 1000026018_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Nejstarší část komplexu. Klasicistně přestavěný barokní mlýn zbudovaný po roce 1704 nákladem jaroslavické vrchnosti.

 • areál bývalého vodního mlýna

  areálareál bývalého vodního mlýna

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 5

  katalogové číslo: 1000026018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Mlýn v Jaroslavicích je pozoruhodnou stavební srostlicí staršího klasicistního mlýna s barokním jádrem a nového průmyslového velkomlýna z 2. poloviny 19. století, jehož dochovaný vzhled odpovídá pozdně historizující přestavbě z přelomu 19. a 20. století.

 • bývalá parní kotelna

  objektbývalá parní kotelna

  Jaroslavice, Jaroslavice, Mlýnská č.p. 6

  katalogové číslo: 1000026018_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Nedílná součást průmyslového mlýna původně opatřená komínovým tělesem, sloužící k pohánění strojů v období nízkého stavu vody.

 • hrob Jana Zajíce s náhrobkem

  objekthrob Jana Zajíce s náhrobkem

  Vítkov, Vítkov

  katalogové číslo: 1707028395
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105734

  Hrob s náhrobkem Jana Zajíce v podobě pískovcového sarkofágu s olověnou reliéfní deskou, na východní straně hřbitova. Autorem náhrobku z roku 1972 (finální realizace v r. 1990) je Olbram Zoubek.

 • ohradní zeď se dvěma pilíři

  objektohradní zeď se dvěma pilíři

  Jaroslavice, Jaroslavice

  katalogové číslo: 1000026018_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Architektonicky náročněji utvářená nedílná součást mlýnského komplexu mimořádné stavební a historické hodnoty.

 • silniční most

  objektsilniční most

  Hostinné, Hostinné, Nádražní

  katalogové číslo: 1181371548
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105731

  Železobetonový obloukový most s kandelábry. Urbanisticky velice cenný doklad řešení silničního mostu při vstupu do historické části města.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Lnáře, Lnáře

  katalogové číslo: 1556920501
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105742

  Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je datována do 18. století, pravděpodobně do roku 1737. Socha se nachází v tradičním zobrazení. Socha světce je esovitě prohnutá, stojí v mírném kontrapostu.

 • sýpka

  objektsýpka

  Jaroslavice, Jaroslavice

  katalogové číslo: 1000026018_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105743

  Architektonicky náročněji utvářená hospodářská stavba, která je nedílnou součástí mlýnského komplexu mimořádné stavební a historické hodnoty.

 • vodní mlýn

  areálvodní mlýn

  Starosedlský Hrádek, Starosedlský Hrádek, 4

  katalogové číslo: 1450688214
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105746

  Jádrem areálu malého panského mlýna je patrová obytná budova s dochovanými architektonickými prvky a technologickým vybavením. Stavbu z poslední čtvrtiny 18. st., přestavěnou v 19. st., doplňuje hospodářská budova s náhonem; areál vymezuje ohradní zeď.

 • Zengerova transformační stanice

  areálZengerova transformační stanice

  Praha, Malá Strana, U Bruských kasáren č.p. 132/3

  katalogové číslo: 1256334725
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105772

  Zengerova transformační stanice vznikla v letech 1930-1932(1934) podle projektu architekta Viléma Kvasničky. Budova představuje hodnotný projev novoklasicistní architektury citlivě zasazené do historického prostředí.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektzvonice

  Bystré, Bystré

  katalogové číslo: 1000000038_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105741

  Zděná zvonice zaniklého kostela, původně branská, přesatvěná na kapli.

 • zvonice zaniklého kostela se hřbitovem

  areálzvonice zaniklého kostela se hřbitovem

  Bystré, Bystré

  katalogové číslo: 1000000038
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105741

  Zděná zvonice zaniklého kostela a hřbitova v poloze na Kostelišti.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.