• kaple Srdce Ježíšova

  objektkaple Srdce Ježíšova

  Blešno, Blešno, 115

  katalogové číslo: 1000004135
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105752

  Zděná kaple, příklad typického doplňku zástavby vesnice.

 • Kladrubské Polabí

  územíKladrubské Polabí

  Trnávka, Trnávka

  katalogové číslo: 1840510384
  památková ochrana: PZ
  číslo ÚSKP: 2491

  Kulturní krajina Kladrubské Polabí je unikátním příkladem formování a využívání krajiny odvíjející se od chovu koní, jejímž centrem je areál bývalého císařského hřebčína v Kladrubech nad Labem. Zahrnuje i historické systémy vodního hospodářství.

 • kotelna s elektrárnou

  objektkotelna s elektrárnou

  Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Rumburská č.p. 125

  katalogové číslo: 1425630116_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105775

  Sdružený objekt kotelny s elektrárnou je postaven na obdélném půdorysu, od zauhlovací věže jej odděluje místní komunikace, překlenutá spojovacím můstkem. Elektrárna je umístěna severně od kotelny v částečně odděleném objektu.

 • ocelový most s pobřežními podporami a nábřežní zdí se zbytky sochařské výzdoby

  objektocelový most s pobřežními podporami a nábřežní zdí se zbytky sochařské výzdoby

  Kuks, Kuks

  katalogové číslo: 1000004136
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105758

  Příhradový silniční most s dolní mostovkou, zhotovený ze svářkové oceli. Ojedinělý příklad mostní konstrukce z poslední čtvrti 19. století. Součást hlavní urbanistické osy obce, spojující kolmo přes tok Labe hospitál a zámek

 • silniční most

  objektsilniční most

  Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

  katalogové číslo: 1425630116_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105775

  Železobetonový most překonává tok Lužické Nisy a umožňuje přístup do továrního areálu od jihozápadu.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Radostín, Radostín

  katalogové číslo: 1037216001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105753

  Netradičně zpracovaná socha sv. Jana Nepomuckého umístěná v nice kamenné kaplice se nachází v polích za obcí mezi dvojicí vzrostlých lip. Tato rustikální práce neznámého autora z roku 1734 se vymyká z obvyklé produkce kraje.

 • soubor staveb továrny na koberce Ignaz Ginzkey & Co.

  areálsoubor staveb továrny na koberce Ignaz Ginzkey & Co.

  Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

  katalogové číslo: 1425630116
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105775

  Soubor staveb tvoří zauhlovací a vodárenská věž, stavebně propojená spojovacím můstkem s kotelnou a elektrárnou a silniční most přes Lužickou Nisu, nacházející se v blízkosti věže. Autorem celého souboru staveb z let 1916–1919 je Leopopold Bauer.

 • spojovací mostek

  objektspojovací mostek

  Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

  katalogové číslo: 1425630116_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105775

  Stavebně propojuje objekt věže s kotelnou, vedl jím pásový dopravník transportující uhlí.

 • starý palmový skleník

  objektstarý palmový skleník

  Olomouc, Olomouc, Smetanovy sady

  katalogové číslo: 1000120794_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10570/9-2

  Zámecká zahradní architektura z 2. poloviny 19. století.

 • synagoga

  objektsynagoga

  Podmokly, Podmokly, č.p. 55

  katalogové číslo: 1010823475
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105747

  Příklad drobné venkovské synagogy s částečně dochovanými původními interiéry a řadou umělecko-řemeslných prvků.

 • zauhlovací a vodárenská věž

  objektzauhlovací a vodárenská věž

  Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

  katalogové číslo: 1425630116_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105775

  Železobetonová věž vysoká 65 metrů měla ve svém nejvyšším podlaží sprinkler, pod ním byl bunkr na uhlí. Zcela dole byly hnací stroje, které poháněly pumpy pro vodní rezervoár a sací zařízení pro uhelný sklad.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.