• židovský hřbitov

    areálžidovský hřbitov

    Puklice, Puklice

    číslo ÚSKP: 27595/7-5155
    hlavní prvek: židovský hřbitov
    památková ochrana: kulturní památka