• hradiště u sv. Jiří, archeologické stopy

  objekthradiště u sv. Jiří, archeologické stopy

  Kouřim, Kouřim

  katalogové číslo: 1000140384
  památková ochrana: KP(OP)
  číslo ÚSKP: 29037/2-900

  V terénu dobře patrné pozůstatky raně středověkého hradiště; dobře dochované jsou příkopy a valy. Hradiště se nachází na protáhlé ostrožně nad soutokem říčky Kouřimky a Ždánického potoka, jižně od města. V 60.–80. letech 20. stol. zde proběhl výzkum.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.