• hradiště

  areálhradiště

  Cebiv, Bezemín

  číslo ÚSKP: 29690/4-1985
  hlavní prvek: hradiště
  památková ochrana: kulturní památka

 • Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína - Cebivi

  areálSlovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína - Cebivi

  Cebiv, Bezemín

  číslo ÚSKP: 201
  hlavní prvek: hradiště
  památková ochrana: národní kulturní památka

  Nařízení vlády č.336/2002 Sb.: Areál hradiště a pohřebiště tvořený pozůstatky staveb a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků.