• venkovská usedlost

  areálvenkovská usedlost

  Velemín, Hrušovka, č.p. 3

  katalogové číslo: 1000143620
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 32066/5-1924

  Areál hrázděného domu z konce 18. stol. s mladším zděným výminkem. Zatímco dům reprezentuje bydlení vyšší sociální vrstvy s patrnou tradicí venkovského stavitelství pozdního baroka, drobný zděný výminek již odkazuje na změněný výraz pozdního klasicismu.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.