• Flájský splavný kanál

    objektFlájský splavný kanál

    Český Jiřetín, Český Jiřetín

    číslo ÚSKP: 42649/5-5081
    hlavní prvek: plavební kanál
    památková ochrana: kulturní památka