• kostel sv. Augustina

    objektkostel sv. Augustina

    Brno, Stránice, náměstí Míru

    číslo ÚSKP: 48691/7-8043
    hlavní prvek: kostel sv. Augustina
    deklaratorním rozhodnutím není kulturní památkou