• chlév

  objektchlév

  Pohleď, Pohleď, 16

  katalogové číslo: 1736078712_0002
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Obdélná přízemní budova chlévů osově navazuje na obytné stavení. Objekt zastřešený sedlovou střechou pobitou šindelem je přístupný z kamenného zápraží samostatným vchodem v jednoduchém kamenném ostění.

 • kolna

  objektkolna

  Pohleď, Pohleď

  katalogové číslo: 1736078712_0005
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Zděná pilířová kolna obdélného půdorysu je otevřená do dvora a zastřešená sedlovou střechou s vikýřem ve tvaru volského oka. Plná zadní stěna oddělující statek od návsi je prolomena třemi větracími okénky. Uvnitř kolny se nachází kamenná jáma na vápno.

 • Michalův statek

  areálMichalův statek

  Pohleď, Pohleď, 16

  katalogové číslo: 1736078712
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Areál zemědělské usedlosti s vnitřním dvorem uzavřeným obytnými a hospodářskými budovami představuje cenný doklad lidového stavitelství na Vysočině od konce 17. do počátku 20. století. Nově rekonstruovaná usedlost slouží od roku 2004 jako Selské muzeum.

 • obytné stavení

  objektobytné stavení

  Pohleď, Pohleď, 16

  katalogové číslo: 1736078712_0001
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Přízemní štítově orientované stavení s trojprostorovou dispozicí uzavírá severní část areálu. Po celé délce dvorního průčelí probíhá kamenné zápraží, z něhož vede vstup do budovy. Sedlovou střechu na západě ukončuje bedněný štít s podlomením a kabřincem.

 • stodola

  objektstodola

  Pohleď, Pohleď

  katalogové číslo: 1736078712_0006
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Příčně průjezdná stodola obdélného půdorysu kolmo navazuje na budovu kolny a částečně uzavírá dvůr z východní strany. Zděný objekt pilířové konstrukce s dřevěnými výplněmi stěn je zastřešený sedlovou střechou se svisle bedněnými štíty.

 • studna

  objektstudna

  Pohleď, Pohleď

  katalogové číslo: 1736078712_0007
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Z kamene vyzděná studna kruhového půdorysu je situovaná uprostřed dvora.

 • špýchar

  objektšpýchar

  Pohleď, Pohleď

  katalogové číslo: 1736078712_0003
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Přízemní štítově orientovaný špýchar obdélného půdorysu je situovaný na JZ okraji dvora. Prostá stavba vyzděná z kamene je do dvora prolomena pravoúhlým vstupem v dřevěné tesařské zárubni. Sedlová střecha je ukončena svisle bedněným štítem s kabřincem.

 • vstup do sklepa

  objektvstup do sklepa

  Pohleď, Pohleď

  katalogové číslo: 1736078712_0004
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Pozůstatek klenutého kamenného vchodu se schodištěm vedoucím do sklepních prostor se nachází mezi špýcharem a kolnou na jižní straně dvora.

 • výměnek

  objektvýměnek

  Pohleď, Pohleď, 40

  katalogové číslo: 1736078712_0008
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 100217

  Obytný dům čp. 40 vystavěný na obdélném půdorysu a krytý sedlovou střechou je situovaný v severovýchodní části dvora. Stavba sloužící dříve jako výměnek pochází z počátku 20. století a představuje nejmladší budovu v areálu zemědělské usedlosti.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.