• venkovský dům

    objektvenkovský dům

    Malá Úpa, Dolní Malá Úpa, 35

    číslo ÚSKP: 100386
    hlavní prvek: venkovský dům
    památková ochrana: kulturní památka