• venkovský dům

    objektvenkovský dům

    Malá Úpa, Dolní Malá Úpa, 36

    číslo ÚSKP: 100463
    hlavní prvek: venkovský dům
    památková ochrana: kulturní památka