• činžovní dům

    objektčinžovní dům

    Praha, Bubeneč, Čs. armády 7 369

    číslo ÚSKP: 10052/1-2223
    hlavní prvek: činžovní dům
    památková ochrana: kulturní památka