• bělidlo plátna

  objektbělidlo plátna

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Přízemní roubená stavba, uvnitř s kotlinou otevřeného ohniště. Technická památka. Na Veselý Kopec objekt přenesen z Přívratu, okres Ústí n. Orlicí, kde stával od první třetiny 19. století.

 • čtyřboká stodola

  objektčtyřboká stodola

  katalogové číslo: 1000122408_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Ojedinělá čtrnáctiboká dřevěná stodola z konce 17.stol. , jedna z mála zachovaných kdysi obvyklých polygonálních stodol z poličska. Významná technická památka , doklad vyspělé řemeslné úrovně lidového stavitelství. Přenesena z Sádku u Poličky.

 • dřevěné úly

  objektdřevěné úly

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Technická památka z přelomu 19.a20.st., příklad doplňkového hospodaření v drobné vsi, doklad úrovně řemeslné zručnosti venkovského obyvatele.

 • hájenka

  objekthájenka

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Příklad roubeného komorového domu z poč. 19.st. s chlévem. Na původním místě postaven na konci 18. století jako obydlí hajného Auerspergského panství. přenesena z Kozojed u Chrudimi.

 • chlév prasečí

  objektchlév prasečí

  katalogové číslo: 1000122408_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Příklad drobné roubené zemědělské stavbičky z oblasti vysočiny , doplňující běžnou usedlost. Přenesený z osady Jančour u Trhové Kamenice.

 • kaplička

  objektkaplička

  katalogové číslo: 1000122408_0021
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Příklad nejjednodušší lidové dřevěné kapličky z přelomu 19.a 20.st., původně z Rváčova u Hlinska, umístěné v obci jako doklad lidové zbožnosti.

 • Kůlna se sekernickou dílnou

  objektKůlna se sekernickou dílnou

  katalogové číslo: 1000122408_0017
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Dřevěná venkovská hospodářská stavba, technická památka z 1.pol.19.stol., s unikátním vybavením od sekerníků Vondráčků z Dachova z poč. 20. stol.

 • olejna

  objektolejna

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Technická památka, doklad úrovně řemeslné výroby na venkově a technické zručnosti a vynalézavosti našich předků, přizpůsobující se daným přírodním podmínkám. Objekt přenesen z Damašku u Pusté Rybné, kde stával od konce 18. století u zemědělské usedlosti.

 • ovčín

  objektovčín

  katalogové číslo: 1000122408_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Venkovský přízemní roubený ovčín z pol. 18. stol., přenesený v r. 1978 z Hradiště u Nasavrk. Tvoří expoziční celek s kopií usedlosti z Hlinecka.

 • polygonální stodola

  objektpolygonální stodola

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Nedílná součást zemědělské usedlosti z Hlinecka, technická památka, dokládá úroveň řemeslné práce a technické vyspělosti běžného venkovského obyvatele z pol. 18. Stol. Přenesená z Krouny u Hlinska čp.124, v r. 1974.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0022
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Umělecky hodnotná barokní pískovcová skulptura od neznámého autora, činného v 1.pol.18. stol. Na Chrudimsku. Vhodný doplněk instalovaného vesnického prostředí v rámci SLSŘ Vysočina. Přeneseno z Chrudimi po r. 1987.

 • soubor lidových staveb skanzen Vysočina - Veselý Kopec

  souborsoubor lidových staveb skanzen Vysočina - Veselý Kopec

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Celek tvoří významný expoziční komplex, reprezentující vývoj vesnického stavení od poloviny 18. do pol. 19. století.

 • Statek z Mokré Lhoty 
- jen špýchar, podstáj a brána

  objektStatek z Mokré Lhoty - jen špýchar, podstáj a brána

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0020
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Přeneseno a doplněno kopií objektu, který v Mokré Lhotě u Nových Hradů byl postaven na počátku 18. století na místě chalupy roubené ze dřeva. Doklad vývoje lidového stavitelství a běžného hospodaření oblasti Vysočiny v období 18. a 19. stol.

 • stupník na tříslo

  objektstupník na tříslo

  katalogové číslo: 1000122408_0018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Stupník byl přenesen z Klešic u Heřmanova Městce, kde stával od začátku 19. století. Je situován vedle mlýna, na původním mlýnském náhonu. Technická památka.

 • suška lnu

  objektsuška lnu

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Přízemní roubená sušárna lnu z konce 18. stol, s historickým otopným zařízením a původním inventářem. Přenesena z Pasek u Všeradova.

 • suška ovoce

  objektsuška ovoce

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Významný a ojediněle dochovaný drobný technický objekt z poč. 19.st., doklad způsobu a úrovně hospodaření chudších vrstev venkovského obyvatelstva ze Skutečska z poč. 19. Stol. Přenesena ze Stříteže u Skutče.

 • špýchar

  objektšpýchar

  katalogové číslo: 1000122408_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Přízemní roubený jednoprostorový venkovský špýchar, přenesený r. 1976 ze Stanu čp.13 u Hlinska.Tvoří expoziční celek s kopií usedlosti z Hlinecka.

 • usedlost z Lezníku

  objektusedlost z Lezníku

  Vysočina, Veselý Kopec, č.p. 4

  katalogové číslo: 1000122408_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Hodnotný příklad drobné usedlosti s typickou zástavbou čtyřbokého dvora z poličské oblasti z poč. 18. Stol. Přenesena z Lezníku u Poličky.

 • venkovský dům z Herálce

  objektvenkovský dům z Herálce

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0023
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Hodnotný příklad poloroubené chalupy z poč. 19. stol. Z oblasti Vysočiny, s dochovalým konstrukčním i dispozičním řešením s originálními detaily i vybavením. Expozice je datována do první třetiny 20. století.

 • vodní mlýn

  objektvodní mlýn

  Vysočina, Veselý Kopec

  katalogové číslo: 1000122408_0016
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Technická památka , příklad roubeného mlýna z oblasti Chrudimska, s tzv. českým složením, s unikátní varnou povidel a stupníkem na vodní pohon, vybudovaný na základech původního mlýna ze 16. stol. a využívajícím jeho náhon.

 • výměnek ze Širokého dolu

  objektvýměnek ze Širokého dolu

  katalogové číslo: 1000122408_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 100721

  Čtyřboká usedlost Poličského typu. Příklad drobné výměnkářské usedosti z 2.pol.18. stol., dokládající způsob života našich předků v oblasti vysočiny. Přenesen ze Širokého Dolu u Poličky.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.