• venkovský dům

    objektvenkovský dům

    Jakubovice, Jakubovice, 66

    číslo ÚSKP: 100911
    hlavní prvek: venkovský dům
    památková ochrana: kulturní památka