• venkovská usedlost

    areálvenkovská usedlost

    Markvartice, Skuřina, 20

    číslo ÚSKP: 101073
    hlavní prvek: venkovská usedlost, s omezením: bez špýcharu
    památková ochrana: kulturní památka