• dům

  objektdům

  Rumburk, Rumburk 1, Jiříkovská č.p. 842/10

  katalogové číslo: 1550267067_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Nachází se mezi domem č.p. 831 a sušárnou, tvoří tak střední část severovýchodní strany areálu. Dům je zděný, pod sedlovou střechou, patrový, rozdělený štíty na tři části. Fasádu zdobí sluneční hodiny s datací 1860.

 • dům

  objektdům

  Rumburk, Rumburk 1, Třída 9. května č.p. 839/22

  katalogové číslo: 1550267067_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Dům byl postaven na přelomu gotiky-renesance a tvoří JV nároží areálu. V minulosti tvořil funkční celek s oběma ledárnami pod sedlovými střechami, později došlo k jejich rozdělení a ke změně dispozice. Jedná se o patrový zděný objekt na půdoryse L.

 • dům

  objektdům

  Rumburk, Rumburk 1, č.p. 831

  katalogové číslo: 1550267067_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Zděný patrový dům na půdorysu písmene L z konce 18. stol. tvoří spolu s domem č.p. 842 a částí budovy sušárny SV stranu areálu. Orientován je štítovým průčelím do komunikace, přistavěná část se napojuje kolmo.

 • hospodářská a provozní budova

  objekthospodářská a provozní budova

  Rumburk, Rumburk 1

  katalogové číslo: 1550267067_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Patrový zděný objekt je součástí jihovýchodní fronty areálu a byl postaven na půdorysu písmene L. Napojuje se na sušárnu, avšak je nižší a téměř celá budova oproti sušárně šikmo ustupuje. Patro bylo obnoveno po požáru 1743.

 • konírna

  objektkonírna

  Rumburk, Rumburk 1, č.p. 843

  katalogové číslo: 1550267067_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Objekt byl postaven v 1. pol. 19. století a nachází se vlevo u dnešní vjezdové brány do pivovaru. Jedná se o zděný hladce omítaný objekt na obdélném půdorysu se sedlovou střechou krytou plechovými šablonami. Interiér zaklenut valenou klenbou.

 • ledárna I.

  objektledárna I.

  Rumburk, Rumburk 1

  katalogové číslo: 1550267067_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Nalézá se na jihovýchodní straně areálu, sousedí s hospodářskou a provozní budovou, byla postavena v období renesance. Jedná se o obdélný kamenný objekt pod sedlovou střechou krytou plechovými šablonami. Štítovou stranou se obrací ke komunikaci.

 • ledárna II.

  objektledárna II.

  Rumburk, Rumburk 1

  katalogové číslo: 1550267067_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Nalézá se na jihovýchodní straně areálu, sousedí s domem č.p. 839, byla postavena v období renesance. Jedná se o obdélný kamenný objekt pod sedlovou střechou krytou plechovými šablonami. Štítovou stranou se obrací ke komunikaci.

 • panský pivovar, s omezením: bez čp. 914, 1031, 1046, kůlny, komína, parc. č. 140, 141,143/1, 143/2, 157, 158, 160

  areálpanský pivovar, s omezením: bez čp. 914, 1031, 1046, kůlny, komína, parc. č. 140, 141,143/1, 143/2, 157, 158, 160

  Rumburk, Rumburk 1, Jiříkovská č.p. 831/14

  katalogové číslo: 1550267067
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Objekty se nacházejí v areálu bývalého panského sídla, byly postaveny na středověké parcelaci v historickém jádru města. První písemná zmínka pochází z roku 1566, roku 1724 areál poškozen požárem. Po opravě sloužil až do pol. 20. stol.

 • sušárna

  objektsušárna

  Rumburk, Rumburk 1, Jiříkovská č.p. 84/8

  katalogové číslo: 1550267067_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Mohutná zděná budova o půdorysu písmene L s hambálkovým krovem postavena na přelomu renesance a baroka. Z líce průčelí vystupují rizality, nad sedlovou střechou cihlový komín s ozdobnou hlavicí. Nad úroveň hlavní římsy se zvedá sušárenská věž.

 • varna

  objektvarna

  Rumburk, Rumburk 1

  katalogové číslo: 1550267067_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102229

  Varna se nachází uvnitř areálu pivovaru, v jeho jižní části a byla postavena ve 2. pol. 19. století. V souvislosti s její výstavbou došlo k úpravě přístavků k hospodářské a provozní budově. Jde o zděnou stavbu na obdélném půdorysu pod sedlovou střechou.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.