• mlýn zv. Dolský

  objektmlýn zv. Dolský

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Kamenná budova byla vystavěna roku 1727 jako hloubkový dvojktrakt. Torzální objekt mlýna se dochoval do úrovně 1. patra. Mlýnice je umístěna v levém dílu mlýna. V přízemí byla dále komnata šalandy, černé klenuté kuchyně a komory.

 • mlýn zv. Dolský

  areálmlýn zv. Dolský

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  V písemnostech se poprvé objevil roku 1515. Areál se sestával z několika objektů, přičemž dnes je z části dochovaná hlavní budova mlýna. Od konce 19. stol. fungoval jako výletní restaurace. Dochován je v torzu.

 • mostek

  objektmostek

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Most s jedním segmentovým obloukem překlenující náhon je vyzděn z pískovcových kvádrů a nalézá se severozápadně od objektu mlýna. Mostovku kryje valounová dlažba z drobnějších valounků a je od východu a západu jištěna nízkým parapetem.

 • náhon - horní část

  objektnáhon - horní část

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Horní část náhonu je umístěna po severní straně mlýna a je řešen jako nadzemní, v příčném řezu obdélné koryto vyzděné z pískovcových kvádrů, které je zakončeno konvexně-konkávním zakřivením. Dno i boční stěny jsou v tomto místě provedeny z betonu.

 • sklepení u palírny

  objektsklepení u palírny

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Celkem čtyři sklepení obdélného půdorysu jsou kaskádovitě umístěna do terénu jihozápadně od objektu palírny.

 • torzo hlavní obytné budovy

  objekttorzo hlavní obytné budovy

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Torzo hlavní obytné budovy leží východně od objektu mlýna. Z původně obdélné jednopatrové zděné budovy kryté polovalbovou střechou kombinovanou s mansardou se dodnes dochoval v terénu jen její náznak.

 • torzo hospodářské budovy u pekárny

  objekttorzo hospodářské budovy u pekárny

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Z hospodářské budovy, patrně dřevěné stodoly se dochovala pouze část severovýchodní tarasní zdi a na ní navazující kolmá jihovýchodní zeď. Zdi jsou vyzděné z pískovcových kvádrů. Fragmenty, snad podezdívky, se dají vysledovat na severovýchodě.

 • torzo jezu

  objekttorzo jezu

  Jetřichovice, Vysoká Lípa

  katalogové číslo: 1106487500_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Jez šikmo přehrazuje řeku Kamenici. Šikmá koruna hradícího tělesa jezu je vyzděna z pískovcových kvádrů. Na východní straně a přibližně v jedné třetině od západu je jez protržen.

 • torzo palírny

  objekttorzo palírny

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Stávající torzo zděného objektu z pískovcových kvádrů představuje pozůstatek palírny z 18. stol., která měla původně hrázděné patro kryté sedlovou střechou.

 • torzo pekárny

  objekttorzo pekárny

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Obdélný objekt pekárny byl přisazen delší osou ke skalnímu masívu. Obvodové zdivo a příčná zeď byly vyzděny z pískovcových kvádrů. V interiéru předělen příčnou zdí na dvě nepropojené části. Sverozápadní část objektu se dochovala v torzálnějším stavu.

 • trojice sklepů ve skále

  objekttrojice sklepů ve skále

  Růžová, Kamenická Stráň

  katalogové číslo: 1106487500_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102346

  Obdélné pískovcové sklepy pocházející z 18. stol. jsou vytesány do skalního masívu a nalézají se východně od objektu mlýna.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.