• činžovní dům

    objektčinžovní dům

    Ostrava, Poruba, Hlavní třída 100 687

    číslo ÚSKP: 102875
    hlavní prvek: městský dům
    památková ochrana: kulturní památka