• brána s ohradní zdí

  objektbrána s ohradní zdí

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Ohradní zeď vyezující hranice zastavěného dvora tvořena nízkou podezdívkou z obdélných sekaných kvádrů ve dvou řadách, na ní pole plaňkového plotu. V čele dvěma hranolovými sloupky vymezen prostor brány, v něm dvoukřídlá litinová prutová vrata.

 • dvůr

  objektdvůr

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Vnitřní komunikační dvůr vymezený stavbami areálu. Plocha skloněného dvora dlážděna lomovým čedičem technikou štětování, pravděpodobně do hlinito-písčitého lože bez spárování.

 • kravín

  objektkravín

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Přízemní zděná stavba v S křídle areálu se sedlovou střechou s volskými oky. Pod korunní římsou řada drobných otvorů pro hnízdění ptáků, v ose vstup do interiéru s plackovými klenbami na střední pilíř, dochovány zděné žlaby.

 • krucifix

  objektkrucifix

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Litinový krucifix s korpusem ukřižovaného Krista z běžné produkce 19. století na kamenném hrubém dvoudílném hranolovém podstavci, jehož fundament tvoří mlýnský kámen. Díly vlastního podstavce odděleny jednoduchou zvonovicí profilovanou římsou.

 • kurník s chlívky

  objektkurník s chlívky

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Přízemní obdélný dům se sedlovou střechou a zvýšeným bedněným podstřeším, v němž jsou umístěny kurníky. V přízemí dva obdélné vstupy a řada drobných čtvercových přisvětlovacích oken. Do kurníku vstup z čelní strany zděným schodištěm ze dvora.

 • malá stodola

  objektmalá stodola

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Obdélná zděná stavba z lomové opuky se sedlovou střechou s cihelným štítem. Průčelí otevřena dvojicí vysokých dvoukřídlých průjezdních vrat. Stavba postavena pravděpodobně v 2. pol. 19. stol. součástí hospodářského zázemí samostatně stojícího mlýna.

 • maštal s chlívky

  objektmaštal s chlívky

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Přízemní zděná stavba s nepravidelnou sedlovou střechou, dvorní průčelí otevřeno řadou okenních přisvětlovacích otvorů, v ose vstup pro zavádění do stání, při hraně dvoukřídlá široká vrata.

 • náhon s vantroky a lednicí

  objektnáhon s vantroky a lednicí

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Kopaný náhon přecházející před lednicí z lomového kamene ve zděné vantroky s vloženou obnovenou dřevěnou vložkou, před vstupem do prostoru lednice železná česla. Vlastní rozměrná lednice s klenbou do traverz a replikou rozměrného kola na horní vodu.

 • sušárna ovoce

  objektsušárna ovoce

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Drobná obdélná stavba s polovalbovou střechou se zěným štítem s větracími okny, v ose čelního průčelí dvoukřídlá vrata. V interiéru dochované otopné zařízení sušárny a sušící zařízení zděná z cihel a dřevěné lísy.

 • sýpka

  objektsýpka

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Patrová zděná stavba v S křídle areálu s valbovou střechou s volskými oky, ve střeše směrem do dvora rozměrný nakládací vikýř do podkroví. Zahloubené přízemí přístupné ze dvora schody z mlýnských kamenů, v patře do dvora v ose segmentová vrata.

 • velká stodola

  objektvelká stodola

  Třebenice, Třebenice

  katalogové číslo: 1022614530_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Přízemní zděná stavba se sedlovou střechou, přístupná ze dvora dvojicí rozměrných vrat na horních pojezdech. Vnější fasády s lizénovými rámy, v ploše štěrbinové větráky. Uvnitř nedělený prostor s průhledem do krovu s Ránkovou konstrukcí.

 • vodní mlýn zvaný Lucký

  areálvodní mlýn zvaný Lucký

  Chodovlice, Chodovlice, č.p. 45

  katalogové číslo: 1022614530
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Areál ležící na potoce Modla zmiňován v pramenech již k roku 1620 jako Luční mlýn. Byl majetkem svatojiřského kláštera, který jej pronajímal od roku 1695 rodině Šašků, která jej v roce 1720 odkoupila a vlastní dodnes.

 • volský chlév

  objektvolský chlév

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Patrová zděná stavba v S křídle areálu s valbovou střechou s volskými oky, ve střeše směrem do dvora rozměrný nakládací vikýř do podkroví. V patře do dvora v ose segmentová vrata, interiér s fošnovým podhledem na vazných trámech krovu.

 • výměnek

  objektvýměnek

  Chodovlice, Chodovlice

  katalogové číslo: 1022614530_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 102906

  Patrová cihelná stavba v příčném V křídlě s polozapuštěným přízemím a sedlovou střechou. Přístup do patra ze dvora po schodišti, uvnitř místnosti s bedněnými klenbami do traverz, v obdélných oknech dvoukřídlé profilované výplně.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.