• fara

    areálfara

    Křinec, Bošín, 50

    číslo ÚSKP: 102996
    hlavní prvek: fara
    památková ochrana: kulturní památka