• fotografie není veřejně dostupná

  objektadministrativní budova

  Ostrava, Michálkovice, Československé armády č.p. 714/93

  katalogové číslo: 1000120138_0012
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  -

 • elektrická rozvodna

  objektelektrická rozvodna

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0002
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Rozvodna dolu Michal, postavená v letech 1913-1915. V přízemí zachovány kobky transformátorů kryté ocelovými roletovým vraty. Fasády členěny kanelovanými pilastry ukončenými nad hlavní římsou nádstavci.

 • mechanická dílna

  objektmechanická dílna

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0001
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Mechanická dílna z ocelového skeletu s cihelnou vyzdívkou a velkoformátovými okny, postavená v letech 1913-1915, sloužila k provádění běžných oprav a údržbářských prací.

 • most pro nástup mužstva

  objektmost pro nástup mužstva

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0011
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Ocelový, plechem krytý most spojující budovu koupelen, cechovny a administrativy s jámovou budovou. Most sloužil pro přesun mužstva.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektmost pro oběh důlních vozíků

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0015
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Jeden z dvojice technologických mostů sloužících k oběhu vozíků mezi třídírnou a jámovou budovou.

 • most pro oběh důlních vozíků

  objektmost pro oběh důlních vozíků

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0009
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Jeden z dvojice technologických mostů sloužících k oběhu vozíků mezi třídírnou a jámovou budovou.

 • objekt koupelen, cechovny a administrativy

  objektobjekt koupelen, cechovny a administrativy

  Ostrava, Michálkovice, Československé armády č.p. 413/95

  katalogové číslo: 1000120138_0003
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Správní budova, cechovna a koupelny z režného zdiva a železobetonových stropních konstrukcí byly postaveny na nepravidelném půdoryse podle projektu arch. Františka Fialy v letech 1913-1915.

 • stará kotelna s parním kotlem Breitfeld a Daněk

  objektstará kotelna s parním kotlem Breitfeld a Daněk

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0004
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Kotelna dolu Michal postavená ve 20. letech 20. století nad čtyřmi plamencovými kotly původní kotelny. V současné době zachován jeden kotel a druhotně instalován parní stroj a dynamo.

 • stará vrátnice

  objektstará vrátnice

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0005
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  -

 • stolárna a sklad potravin

  objektstolárna a sklad potravin

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0006
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Sklad, postavený v letech 1913 - 1915 z cihelného zdiva na přibližně podélném půdoryse, krytý soustavou sedlových střech se štíty v průčelí na obou krajích objektu.

 • strojovna

  objektstrojovna

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0007
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Strojovna z ocelového skeletu s cihelnou vyzdívkou a velkoformátovými okny, postavená v letech 1913-1915, soustředila všechny stacionární stroje do jedné haly.

 • těžní věž s těžní budovou

  objekttěžní věž s těžní budovou

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0008
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Jámová budova a vzpěrová těžní věž byly postaveny v letech 1913 - 1915 z ocelové příhradové konstrukce s cihelnou vyzdívkou. Jámová budova slouží je součástí návštěvnické prohlídkové trasy.

 • třídírna a distribuční sklad uhlí

  část objektutřídírna a distribuční sklad uhlí

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0013
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Suchá třídírna uhlí postavená v letech 1913-1915 byla v roce 1927 přebudována na uhelné prádlo a ve 40. letech 20. století rozšířena o zásobníky železobetonové konstrukce.

 • uhelná třídírna

  objektuhelná třídírna

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138_0010
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Suchá třídírna uhlí postavená v letech 1913-1915 byla v roce 1927 přebudována na uhelné prádlo a ve 40. letech 20. století rozšířena o zásobníky železobetonové konstrukce.

 • uhelný důl hlubinný Michal/Petr Cingr

  areáluhelný důl hlubinný Michal/Petr Cingr

  Ostrava, Michálkovice

  katalogové číslo: 1000120138
  památková ochrana: KP, NKP(OP)
  číslo ÚSKP: 10372/8-3519

  Roku 1843 byly c. k. erárem zahájeny kutací práce, v roce 1845 byl založen hlubinný důl. Od roku 1856 důl v majetku SDF. Těžba ukončena v roce 1993, od roku 2000 areál zpřístupněn veřejnosti.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.