• fara

  areálfara

  Tasov, Tasov, 1

  katalogové číslo: 1494514474
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 103923

  Architektonicky hodnotná budova barokní fary z 18. století, jejíž jádro tvoří ve hmotě dochovaná loď bývalého raně středověkého kostela sv. Jiří, se nachází v archeologicky cenném areálu zaniklého hřbitova dokládajícího nejstarší osídlení dané lokality.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.