• činžovní dům

    objektčinžovní dům

    Brno, Staré Brno, Mendlovo náměstí 9 17

    číslo ÚSKP: 104124
    hlavní prvek: činžovní dům
    památková ochrana: kulturní památka