• budovy chladného hospodářství

  objektbudovy chladného hospodářství

  Pacov, Pacov, nám. Svobody 1073

  katalogové číslo: 1178149440_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104489

  Rozsáhlý severní trakt obsahuje technologické prostory chladného hospodářství, které se skládají ze strojovny chlazení, chladnice, spilky s dřevěnými káděmi, dvou lednic a tří valených ležáckých sklepů. Strojní a technologické vybavení se nedochovalo.

 • obytná budova

  objektobytná budova

  Pacov, Pacov, nám. Svobody 353

  katalogové číslo: 1178149440_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104489

  Přízemní obytná budova protáhlého obdélného půdorysu s hlubokým klenutým podsklepením přiléhá k západní stěně věžovitého hvozdu. Prostý objekt s hladkými fasádami a sedlovou střechou obývaný v minulosti sládky tvoří západní část pivovarnického komplexu.

 • pivovar

  areálpivovar

  Pacov, Pacov, nám. Svobody 353

  katalogové číslo: 1178149440
  památková ochrana: KP, PZ
  číslo ÚSKP: 104489

  Areál někdejšího pivovaru vystavěný do současné podoby ve 2. polovině 19. století je situovaný v historickém centru města poblíž zámku. Celistvý soubor střízlivé průmyslové architektury se skládá z obytné budovy a tří komplexů technologických budov.

 • sladovna s hvozdem

  objektsladovna s hvozdem

  Pacov, Pacov, nám. Svobody 1207

  katalogové číslo: 1178149440_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104489

  Rozsáhlý třípodlažní objekt sladovny podélného půdorysu uzavírá pivovarský dvůr z jižní strany. Strohé fasády plasticky člení štukové šambrány a vodorovné lizény. V krovu sedlové střechy se dochovaly pozůstatky strojního vybavení a pohonných transmisí.

 • varna s kotelnou

  objektvarna s kotelnou

  Pacov, Pacov

  katalogové číslo: 1178149440_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 104489

  Obdélná budova varny zastřešená sedlovou střechou s větrací věžičkou se nachází v západním křídle situovaném směrem ke sladovně. Fasády člení lizény a plastický zubořez ve štítech. Na provoz varny navazuje budova kotelny s topeništěm a cihelným komínem.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.