• venkovská usedlost

    areálvenkovská usedlost

    Šatov, Šatov, 38

    číslo ÚSKP: 10474/7-8435
    hlavní prvek: venkovská usedlost
    památková ochrana: kulturní památka