• hornická cesta

  objekthornická cesta

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Hornická cesta široká 1,5 až 2m pochází ze 17. až 18. století a je situována severně od obce Hrob a východně od komunikace a je obzvláště patrná v dolní části údolí, kde nese podobu náspu z vytěžené hlušiny nebo úvozu mezi haldami.

 • revír 14. sv. Pomocníků

  areálrevír 14. sv. Pomocníků

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Soubor důlních děl stříbronosné rudy se nachází v údolí bezejmenného důlního revíru, které je někdy také nazývané jako Svažité údolí. Revír tvoří celkem 13 známých štol spojených starou hornickou cestou.

 • štola - 7 bratří

  objektštola - 7 bratří

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se zachovaným vystrojením a se vstupem v západní části hornického revíru, severně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného a lokalizovaného terénního propadu, pochází z přelomu 17. a 18. století.

 • štola 14. sv. Pomocníků

  objektštola 14. sv. Pomocníků

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Ve štole s doposud zachovaným veškerým vystrojením, situované v západní části revíru, jižně od hornické cesty, se těžily stříbrné a olověné rudy. Důl má dva vstupy a je složený z krátké sledné štoly a v nižším patře jedné dobývky.

 • štola Antonín

  objektštola Antonín

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola o profilu 0,8x2m a s 60cm hlubokým žlábkem na vodu se rozdvojuje na dvě ramena, levá štola je kompletně vydřena a pravá je bez vystrojení. Štola stejně jako ostatní v okolí pochází ze 17. až 18. století.

 • štola Aurora

  objektštola Aurora

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se vstupem situovaným v západní části hornického revíru, v těsné blízkosti severní hrany hornické cesty, pochází z přelomu 17. až 18. století. Ústí štoly má podobu terénního propadu, který je v terénu dobře patrný a jednoznačně lokalizovaný.

 • štola Barbara

  objektštola Barbara

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se zachovaným vystrojením a se vstupem ve východní části revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu patrného a lokalizovaného terénního propadu, je umístěná v blízkosti štol Michael I. A Michael II. a pochází ze 17. a 18. st.

 • štola Bärnen Stollen

  objektštola Bärnen Stollen

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola umístěná na východním okraji hornického revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného terénního propadu a je situováno na úpatí kopce v blízkosti zástavby a komunikace, pochází z přelomu 17. a 18. století.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektštola Caroli

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se zachovaným vystrojením a se vstupem ve střední části hornického revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného a lokalizovaného terénního propadu, pochází z přelomu 17. a 18. století.

 • štola Gabriel

  objektštola Gabriel

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola umístěná na východní hranici hornického revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného terénního propadu a je situováno na úpatí kopce v blízkosti zástavby a komunikace, pochází z přelomu 17. a 18. století.

 • štola Leopoldina

  objektštola Leopoldina

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Stříbrorudný důl nacházející se severně od obce Hrob je tvořen přibližně 200m dlouhou štolou a nemá žádné přístupné dobývky ani komíny. Svou velikostí patří mezi větší hrobské doly a lze v něm pozorovat dobývací metodu a zachované dřevěné vystrojení.

 • štola Michael I.

  objektštola Michael I.

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se zachovaným vystrojením a se vstupem ve východní části hornického revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného a lokalizovaného terénního propadu, pochází z přelomu 17. a 18. století.

 • štola Michael II.

  objektštola Michael II.

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se zachovaným vystrojením a se vstupem ve východní části hornického revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného terénního propadu, pochází z přelomu 17. a 18. století a nachází se v blízkosti štoly Barbora.

 • štola Mikulov 9

  objektštola Mikulov 9

  Hrob, Mlýny

  katalogové číslo: 1145041161_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola umístěná na východní hranici hornického revíru, jižně od konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného terénního propadu a je situováno na úpatí kopce v blízkosti zástavby a komunikace, pochází z přelomu 17. a 18. století.

 • štola Ohne Namen

  objektštola Ohne Namen

  Moldava, Nové Město

  katalogové číslo: 1145041161_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105080

  Štola se zachovaným vystrojením a se vstupem v západní části hornického revíru, jižně od samého konce hornické cesty, jejíž ústí má podobu dobře patrného a lokalizovaného terénního propadu, pochází z přelomu 17. a 18. století.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.