• kaple Růžencové Panny Marie (sv. Jana Nepomuckého) se soškou sv. Floriána

  objektkaple Růžencové Panny Marie (sv. Jana Nepomuckého) se soškou sv. Floriána

  Těchonín, Celné

  katalogové číslo: 1461737842
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105247

  Jde o atypicky příklad centrální návesní kaple snad z konce 18. stol., inspirované vrchnostenskou architekturou, upravené r. 1825. Monumentálně působí zejména zastřešeni nevelké kaple bání. Důležitý článek urbanismu protáhlé údolní lánové obce.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.