• vila W. Briesse

    areálvila W. Briesse

    Olomouc, Olomouc, Vídeňská 4 633

    číslo ÚSKP: 105491
    hlavní prvek: vila Wilhelma Briesse
    památková ochrana: kulturní památka