• fotografie není veřejně dostupná

  část objektuprameniště s vodním dílem

  Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem

  katalogové číslo: 1152236475_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105522

  Prameniště leží v lokalitě Čihadla. Na členitém lesním pozemku okolo drobné vodoteče jsou provedeny do terénu zářezy svádějící vodu do pramenné jímky. Sestávají z hlavní větve a bočních větví po obou stranách.

 • vodojem

  část objektuvodojem

  Bohatice, Bohatice

  katalogové číslo: 1152236475_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105522

  Nadzemní část vodojemu je zděná z pálených cihel a opatřená tvrdou vápennocementovou omítkou. Čelní vstupní průčelí má výrazné architektonické členění ve stylu pozdní secese. Torzo písmen uchycených nad vstupem obsahovalo zřejmě dataci 1913.

 • zemní vodojem

  objektzemní vodojem

  Bohatice, Bohatice

  katalogové číslo: 1152236475
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105522

  Jednotlivé části vodního díla pocházející z let 1913 až 1914 byly upravovány dále v roce 1936. Nadzemní část vodojemu nese znaky architektonicky náročně provedené secesní stavby. Jako celek je objekt dobře dochován a stále slouží k distribuci vody.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.