• administrativní budova

  objektadministrativní budova

  Žatec, Žatec, Chomutovská č.p. 1042

  katalogové číslo: 1164856785_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Administrativní budova se zahradou má charakter reprezentativní vily. Solitérní patrová stavba s užitným podkrovím je postavena na obdélném půdorysu a zastřešena kombinovanou střechou. Režné zdivo je doplněno omítanými architektonickými články.

 • budova chladného hospodářství

  objektbudova chladného hospodářství

  Žatec, Žatec, 2880

  katalogové číslo: 1164856785_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Objekt chladného hospodářství se sklady má půdorys tvaru písmene L. Přízemní a z části patrové hmoty s pultovými střechami převyšuje hranolová hmota etážovky zastřešena sedlovou střechou. Neomítané kamenné zdivo zdobí arch. prvky z lícových cihel.

 • hospodářská budova č.p. 1043

  objekthospodářská budova č.p. 1043

  Žatec, Žatec, Chomutovská č.p. 1043

  katalogové číslo: 1164856785_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Hospodářská budova v areálu tvoří dvě na sebe kolmá křídla obdélného půdorysu patrových hmot zastřešených sedlovými střechami. Režné zdivo doplňují kamenné zdobné prvky. Štíty obou křídel mají hrázděnou konstrukci.

 • oplocení

  objektoplocení

  Žatec, Žatec

  katalogové číslo: 1164856785_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Liniová stavba má podobu podezdívky, která je přerušována pravidelně rozmístěnými sloupky zakončenými stříškou. Stříška je kryta střešními taškami. Jednotlivá pole mezi sloupky tvoří kovaná mříž. Podezdívka i sloupky jsou z režného zdiva.

 • sladovna

  objektsladovna

  Žatec, Žatec

  katalogové číslo: 1164856785_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Objekt sladovny je postaven na půdorysu písmene U. Dvě křídla o třech patrech propojených kolmo orientovanou převyšující hmotou jsou zastřešeny sedlovými střechami s nízkým sklonem. Neomítané kamenné zdivo zdobí architektonické prvky z lícových cihel.

 • Společenský (Dreherův) pivovar

  areálSpolečenský (Dreherův) pivovar

  Žatec, Žatec, Chomutovská č.p. 2880

  katalogové číslo: 1164856785
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Areál Společenského pivovaru zvaného Dreherův leží severozápadně od jádra města. Je tvořen průmyslovými objekty, administrativní budovou a oplocením podél severovýchodní části ulice Chomutovská. Výstavba spadá do let 1900-1923, autorem je Alois Daut.

 • varna s kotelnou a strojovnou s komínem

  objektvarna s kotelnou a strojovnou s komínem

  Žatec, Žatec, Chomutovská č.p. 2880

  katalogové číslo: 1164856785_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105565

  Soubor několika provázaných objektů varny s kotelnou, strojovnou a komínem. Budovy tvoří polygonální půdorys a jsou různě vysoké s individuálním zastřešením. Režné zdivo doplňují kamenné prvky. Charakter tvoří vododárenská věž, komín a střecha kotelny.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.