• Hospodářské křídlo s chlévy

  objektHospodářské křídlo s chlévy

  Česká Třebová, Kozlov

  katalogové číslo: 1000004134_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105931

  Podélný objekt zděný z opuky, kolmo orientovaný a nárožím přiléhající k hospodářské části domu, s podélným zápražím a trojdílnou neprůchozí dispozicí, v interiéru s povalovými stropy, představuje tradiční historickou a funkční součást usedlosti.

 • Chlívky

  objektChlívky

  Česká Třebová, Kozlov

  katalogové číslo: 1000004134_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105931

  Podélný hospodářský objekt s trojicí vstupů ze dvora, patrně chlívky z r. 1842, vyzděn z místní opuky, představuje nedílnou historickou součást usedlosti, dokládající její postupnou nespalnou přestavbu v 19. Století.

 • Kolna

  objektKolna

  Česká Třebová, Kozlov

  katalogové číslo: 1000004134_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105931

  Podélná, do dvora otevřená kolna z poč. 19. stol., zděná z opuky, kolmo orientovaná a nárožím přiléhající k obytné části domu. Samostatný klenutý vjezd ve štítovém průčelí. Historicky tradiční součást hospodářské usedlosti.

 • Obytný dům

  objektObytný dům

  Česká Třebová, Kozlov, č.p. 27

  katalogové číslo: 1000004134_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105931

  Poloroubený přízemní dům v čele svažitého trojbokého dvora, na podezdívce se sklepem, s vysokou roubenou světnicí a patrovým komorovým dílem. Zachována komorochlévní dispozice s černou kuchyní a připojenou maštalí.

 • Ohradní zeď s vjezdem

  objektOhradní zeď s vjezdem

  Česká Třebová, Kozlov

  katalogové číslo: 1000004134_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105931

  Opuková ohradní zeď s vjezdem z polí, uzavírající na místě někdejší dřevěné stodoly dvůr, je dokladem kontinuálního stavebního vývoje usedlosti a nedílnou součástí její architektonické podoby z 2.pol.19. století.

 • venkovská usedlost

  souborvenkovská usedlost

  Česká Třebová, Kozlov, č.p. 27

  katalogové číslo: 1000004134
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105931

  Uzavřený trojboký dvůr bývalé rychty v urbanisticky hodnotné vesnici, dokumentující proměnu starší dřevěné zástavby ve zděnou v průběhu 19. století. Dokládá kontinuitu tradičního fungování vysoké dřevěné světnice s patrovým hospodářským dílem.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.