• hospodářský objekt

  objekthospodářský objekt

  Libochovice, Libochovice

  katalogové číslo: 1000122118_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10594/5-5623

  Přízemní cihelná budova se sedlovou střechou má režné zdivo členěné předstupujícími omítanými pásy a šambránami v kontrastní barevnosti. Charakter a zejména výzdoba stavby datuje dobu jejího vzniku na počátek 20. stol.

 • jez

  objektjez

  Libochovice, Libochovice

  katalogové číslo: 1000122118_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10594/5-5623

  Betonový jednostupňový jez vylitý na Ohři v roce 1901. Jeho hlavním účelem je regulace průtoku vody v tzv. Malé Ohři a slepém rameni řeky v zámeckém parku.

 • náhon se stavidlem

  objektnáhon se stavidlem

  Libochovice, Libochovice

  katalogové číslo: 1000122118_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10594/5-5623

  Náhon elektrárny je vymezen krátkými režnými zídkami z lomového kamene. Ústí před vtokem do elektrárny před česla s technickým zařízením na jejich čištění, které vytahuje nečistoty do korýtka nad nimi, je betonové.

 • vodní elektrárna

  objektvodní elektrárna

  Libochovice, Libochovice

  katalogové číslo: 1000122118_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10594/5-5623

  Přízemní stavba v přední části rozšířena o dvojici širokých věží. I přes technický charakter je stavba vybavena řadou štukových detailů, které přízemní část vřazují do doznívajícího 19. stol. Věže v průčelí poplatné funkcionalismu 30. let 20. stol.

 • vodní elektrárna

  areálvodní elektrárna

  Libochovice, Libochovice

  katalogové číslo: 1000122118
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 10594/5-5623

  Areál vodní elektrárny zřízen v roce 1901 hrabětem Herbersteinem, rekonstrukcí prošel v roce 1931. Vznik reagoval na úpravu regulace Ohře, která měla zajišťovat hladinu slepého ramena tzv. Malé Ohře v zámeckém parku. Obnova na začátku 21. století.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.