• hrobka rodiny Kretschmer

  objekthrobka rodiny Kretschmer

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Architektonicky hodnotný žulový náhrobek rodiny významného starosty města Králík, asi z 20. let 20. století, ve stylu moderny s dozvuky historismu. Příklad reprezentativního německého náhrobku z období před poválečným vysídlením německého obyvatelstva.

 • hrobka rodiny Rotter

  objekthrobka rodiny Rotter

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Pozdně empírová stavba rodinné hrobky z r.1857, významných regionálních textilních podnikatelů a zemských politiků, přenesená r. 1905 na nový městský hřbitov. Doklad úrovně stavebních a uměleckořemeslných aktivit ve městě na přelomu 19. a 20. století.

 • hrobka rodiny Wagner

  objekthrobka rodiny Wagner

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Typově ojedinělý německý náhrobek lokálně významné osobnosti, knížecího hajného, z kvalitní černé leštěné jesenické žuly, s bronzovými dekoracemi a dochovanou signaturou zhotovitele A.Waltera ze Supíkovic, zřejmě dílo Supíkovické odborné kamenické školy.

 • hrobka rodiny Walter

  objekthrobka rodiny Walter

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Architektonicky hodnotný kamenný náhrobek významné Králické podnikatelské rodiny, asi z poč. 20. století, ve stylu historismu. Příklad reprezentativního německého náhrobku z období největšího rozvoje města.

 • hrobka rodiny Walter

  objekthrobka rodiny Walter

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Hrobka významné Kralické podnikatelské rodiny, majitelů tkalcovny Walterů, z doby založení hřbitova, s umělecky hodnotným mramorovým secesním náhrobkem. Je dokladem vysoké úrovně uměleckého řemesla a vývoje náhrobku na poč. 20.století v oblasti Sudet.

 • náhrobek Franze Wanieka s plastikou ženy - plačky

  objektnáhrobek Franze Wanieka s plastikou ženy - plačky

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Typově ojedinělý náhrobek z 30. let 20. století, ve stylu moderny, na hrobě významné králické osobnosti, majitele textilní fabriky, představuje hodnotný doklad úrovně architektonického návrhu i funerální plastiky v regionu.

 • soubor na městském hřbitově

  souborsoubor na městském hřbitově

  Králíky, Králíky, Hřbitovní č.p. 390

  katalogové číslo: 1000026117
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Soubor objektů městského hřbitova z let 1895-1897, zahrnující neorenesanční obřadní síň, architektonicky a umělecky hodnotné hrobky významných Kralických osobností a ústřední litinový kříž, zřízený městem r. 1897.

 • ústřední litinový krucifix

  objektústřední litinový krucifix

  Králíky, Králíky

  katalogové číslo: 1000026117_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Monumentální litinový kříž vystavěný r.1897 na náklady obce Králíky na městském hřbitově, představuje hodnotný doklad produkce umělecké litiny neurčené železárny z 90. Let. 19. století, v dobově nejobvyklejším historizujícím až eklektickém provedení.

 • vstupní budova

  objektvstupní budova

  Králíky, Králíky, Hřbitovní č.p. 390

  katalogové číslo: 1000026117_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 106212

  Reprezentativní vstupní budova hřbitova s obřadní síní z let 1896-1898, v historizujícím neorenesančním stylu s výraznou centrální kopulí, završenou sochou stojícího anděla. Budova se na hřbitov otevírá arkádovou lodžií.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.