• bývalá sýpka

  objektbývalá sýpka

  Jemnice, Jemnice, Tyršova č.p. 872

  katalogové číslo: 1000120537_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Mohutná patrová budova bývalé sýpky situovaná paralelně s hlavní komunikací vznikla spojením dvou domů - správní a skladovací části. Shodně řešená pozdně barokní až klasicistní fasáda je členěna lizénovými rámy. Mansardová střecha je doplněna vikýři.

 • bývalý pivovar

  objektbývalý pivovar

  Jemnice, Jemnice, Husova č.p. 3

  katalogové číslo: 1000120537_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Dvoupodlažní objekt historizujícího tvarosloví situovaný v severní části nádvoří se od zámku jeví jako jednopodlažní. Architektonické členění je obdobné s ostatními hospodářskými budovami zámeckého areálu.

 • kočárovna

  objektkočárovna

  Jemnice, Jemnice, Havlíčkovo náměstí č.p. 8

  katalogové číslo: 1000120537_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Severně od zámku situovaný přízemní objekt bývalé kočárovny se do nádvoří otevírá čtyřmi segmentovými vraty z nichž jedny jsou zaslepeny. Budova historizujícího vzhledu tvoří důležitou urbanistickou komponentu zámeckého sídla.

 • konírna

  objektkonírna

  Jemnice, Jemnice, Havlíčkovo náměstí č.p. 47

  katalogové číslo: 1000120537_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Objekt bývalých koníren situovaný západně od budovy zámku byl postaven na místě bývalého příkopu. Barokní stavbu na půdoryse U tvoří dvě patrové budovy spojené užší a nižší středovou částí. V něm je umístěn pilastry rámovaný vstup završený frontonem.

 • ovčín

  objektovčín

  Jemnice, Jemnice, Obůrka č.p. 174

  katalogové číslo: 1000120537_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Trojkřídlá přízemní klasicistní správní budova v lesoparku Obůrka situovaná jižně od budovy zámku v minulosti sloužila jako panský ovčinec. Mohutná stavba na půdorysu písmene U s otevřeným nádvořím je zastřešena sedlovou střechou.

 • socha Diany

  objektsocha Diany

  Jemnice, Jemnice

  katalogové číslo: 1000120537_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Před východním průčelím po jižní straně portiku umístěná secesní socha bohyně Diany stojí na kónicky tvarovaném soklu. Ženská postava ve výrazném kontrapostu je napůl obnažena a opřena o nízký kmen stromu. V levé ruce drží luk.

 • socha Pallas Athény

  objektsocha Pallas Athény

  Jemnice, Jemnice

  katalogové číslo: 1000120537_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Před východním průčelím po severní straně portiku umístěná secesní socha bohyně Pallas Athény stojí na kónicky tvarovaném soklu. Ženská postava v mírně nadživotní velikosti je oděna v dlouhý zřasený šat. Na hlavě má přilbu a v ruce štít.

 • správní budova

  objektsprávní budova

  Jemnice, Jemnice, Husova č.p. 2

  katalogové číslo: 1000120537_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Dvoupodlažní samostatně stojící správní budova bývalého pivovaru situovaná v zámeckém areálu je částečně zapuštěna do svahu. Spodní podlaží je z části klenuté do traverz. Nadzemní podlaží je ve středu dispozice klenuté valenou klenbou s výsečemi.

 • zámecký park

  objektzámecký park

  Jemnice, Jemnice

  katalogové číslo: 1000120537_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Rozsáhlý přírodně krajinářský park s jasnou kompozicí je dokladem vývoje zahradního umění a významným krajinotvorným prvkem. Účinek kompozice narušené vojenskou posádkou je násoben vodní plochou dvou rybníků. Před zámkem se rozkládá upravený parter.

 • zámek

  objektzámek

  Jemnice, Jemnice, Husova č.p. 1

  katalogové číslo: 1000120537_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Mohutná barokní dvoupatrová čtyřkřídlá zámecká budova obklopená rozlehlým parkem uzavírá lichoběžníkový dvůr. Z hlavního průčelí vystupuje vstupní rizalit s předsazeným portikem s balkonem. Rizalit je završen trojúhelníkovým štítem.

 • zámek

  areálzámek

  Jemnice, Jemnice, Husova č.p. 1

  katalogové číslo: 1000120537
  památková ochrana: KP, PZ(OP)
  číslo ÚSKP: 11221/7-2709

  Rozlehlý barokní areál zámku je vybudovaný na místě středověkého hradu jehož zbytky jsou částečně zachovány ve zdivu čtyřkřídlé budovy zámku. Zámecká budova je obklopena rozlehlým parkem s hospodářským zázemím.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.