• budova garáží

  objektbudova garáží

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný patrový objekt vrcholící atikou, kterou zdobí tři sdružená slepá okna, je situovaný do S části areálu. Fasádu vertikálně člení dva pilastry. Základní plochy hlavní fasády jsou obloženy keramickým obkladem imitujícím režné zdivo.

 • budova chladícího stoku

  objektbudova chladícího stoku

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný třípodlažní objekt pod sedlovou střechou, který na severu navazoval na skladiště s laboratoří, se nacházel ve střední části areálu. Budova byla při obnově areálu zbořena.

 • budova kondenzátorů

  objektbudova kondenzátorů

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0018
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Obdélný zděný dvoupodlažní objekt se dvěma komínovými tělesy ve štítě nacházející se ve střední části areálu, navazuje na přízemní budovu strojovny. Průčelí je na nárožích zdobeno pilastry. Součástí sedlové střechy je vysoký hřebenový světlík.

 • budova pro generátor na led - stará varna

  objektbudova pro generátor na led - stará varna

  Děčín, Děčín VI-Letná, Sofijská č.p. 2/3

  katalogové číslo: 1000122574_0017
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný obdélný podsklepený patrový objekt pod sedlovou střechou se nachází ve střední části areálu sousedí s obytnou a kancelářskou budovou a budovou kondenzátorů.

 • hvozdy I. a II. se spojovací chodbou

  objekthvozdy I. a II. se spojovací chodbou

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Věžovité zděné stavby čtvercového půdorysu jsou propojeny v zadní části úzkým krčkem. Nad sedlové střechy hvozdů vybíhají kruhové cihelně režné komíny zakončené plechovými stříškovými nástavci. Fasády jsou zvýrazněny lisénami.

 • kancelářská a obytná budova

  objektkancelářská a obytná budova

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0016
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný obdélný podsklepený patrový objekt pod sedlovou střechou se nachází ve střední části areálu. Sousedí s přístavkem kanceláře, budovou pro generátor na led, strojovnou a sladovnou.

 • kotelna

  objektkotelna

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0020
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděná obdélná patrová budova navazuje na starou varnu a strojovnu. Nad sedlovou střechu se zděnými štíty vystupují hřebenové světlíky. Základní plochy fasád, které horizontálně dělí lizény, jsou obloženy keramickým obkladem imitujícím režné zdivo.

 • krmník- zbořeno

  objektkrmník- zbořeno

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775
  prohlášeno kulturní památkou+doplněno/revidováno dalším prohlášením/zrušením

  Přízemní objekt pod pultovou střechou velmi nízkého sklonu přimykající se k západnímu průčelí stájí. Nacházel se v severozápadní části areálu. Budova byla při obnově areálu zbořena.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektkůlna - zbořemo

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0007
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Objekt kůlny se nacházel v severní části areálu. Byl přistavěn k jižnímu průčelí truhlárny. Budova byla při obnově areálu zbořena. Ve fotografickém archivu NPU nebyla dohledána identifikační fotografie.

 • nová sladovna

  objektnová sladovna

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Podsklepený přízemní objekt obdélného půdorysu pod sedlovou střechou, jehož fasády jsou vertikálně členěny lizénami, se nachází ve východní části areálu. Středová část hlavního průčelí vrcholí nízkým trojůhelným štítem, lemovaným obloučkovým vlysem.

 • obytná budova č. p. 615

  objektobytná budova č. p. 615

  Děčín, Děčín VI-Letná, č.p. 615

  katalogové číslo: 1000122574_0023
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775
  prohlášeno kulturní památkou+doplněno/revidováno dalším prohlášením/zrušením

  Samostně stojící objekt obdélného půdorysu pod sedlovou střechou velmi nízkého sklonu se nacházel v jižní části areálu. Budova byla při obnově areálu zbořena.

 • obytná budova s truhlárnou - zbořeno

  objektobytná budova s truhlárnou - zbořeno

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0006
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Přízemní objekt pod sedlovou střechou přistavěný k jihozápadnímu rohu budovy stájí. Nacházel se v severní části areálu. Budova byla při obnově areálu zbořena.

 • obytná budova se skladištěm

  objektobytná budova se skladištěm

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Obdélný zděný patrový podsklepený objekt plnící ve své východní části obytnou funkci se nacházel v jižní části areálu. Západní část objektu byla využívána jako provozní, související s výrobní funkcí pivovaru (humno, sklady chmele)

 • pilířová brána s plotem

  objektpilířová brána s plotem

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0022
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Dvojitá pilířová brána tvořená třemi piliři vyzděnými z pískovcových kvádrů, které vrcholí profilovanou pískovcovou hlavicí, zpřístupňuje areál od východu a je situována u budovy vrátnice, u níž se dochoval litinový plot nesený pilíři.

 • pivovar

  areálpivovar

  Děčín, Děčín VI-Letná, Sofijská č.p. 2/3

  katalogové číslo: 1000122574
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Komplex budov podmokelského pivovaru vznikal postupně od roku 1849, kdy Fr. A. hrabě Thun zadal jeho výstavbu architektům F. J. Perthenovi a K. Heidenreichovi a jeho zařízení F. Ringhofferovi. Podnik byl několikrát rozšiřován a stavebně upravován. 

 • přístavek kanceláře

  objektpřístavek kanceláře

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Přízemní obdélná přístavba s nízkou pultovou střechou se nachází ve východní části areálu a dosedá k obytné a kancelářské budově. Vertikálně je fasáda zdobena pouze širokými nárožními lizénami.

 • skladiště s laboratoří

  objektskladiště s laboratoří

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775
  prohlášeno kulturní památkou+doplněno/revidováno dalším prohlášením/zrušením

  Patrový obdélný zděný objekt se nacházel ve střední části areálu, ze západu navazoval na budovu pro generátor na led. Součástí sedlové střechy byl vysoký hřebenový světlík. Budova byla při obnově areálu zbořena.

 • stáje se skladovým objektem

  objektstáje se skladovým objektem

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný obdélný objekt s asymetricky členěným průčelím, kterému dominuje trojúhelný zděný štít ukončený kvádrovým nástavcem, je situovaný v S části areálu. Vertikálně je průčelí členěno lizénami na pět polí.

 • stará sladovna

  objektstará sladovna

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný v plném rozsahu podsklepený obdélný dvoupatrový objekt pod sedlovou střechou se nachází v jižní části areálu. Byl provázán s obytnou budovou a novou sladovnou V rámci interiéru se v suterénu stavby nacházelo humno, výše pak sladové a ječné půdy.

 • strojovna

  objektstrojovna

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0019
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Přízemní obdélný objekt omítnutý hlazenou štukovou omítkou, nacházející se ve východní části areálu, kryje pultová střecha velmi nízkého sklonu. Navazuje na budovu chladnice. Fasádu průčelí člení pouze šedě malovaný sokl a korunní římsa.

 • tovární komín I.

  objekttovární komín I.

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  53 metrů vysoký cihlový komín římsovitě zakončený je výškovou dominantou pivovaru. Podstavec ve vnější části třikrát mění profil od hranolového přes osmibokou až po válcovou část, na kterou plynule navazuje dřík.

 • tovární komín II.

  objekttovární komín II.

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0024
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775
  prohlášeno kulturní památkou+doplněno/revidováno dalším prohlášením/zrušením

  21 metrů vysoký cihlový komín stáčírny je vystavěn v obdobném slohu jako komín kotelny. Liší se od něj detaily v provedení hlavice a malým válcovým podstavcem. Objekt stojí po zbourání okolních budov solitérně uprostřed parkoviště.

 • varna

  objektvarna

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Zděný dvoupatrový nepodsklepený obdélný objekt varny pod sedlovou střechou se zděnými štíty je situovaný do SV části areálu. Základní plochy fasády jsou obloženy keramickým obkladem imitujícím režné zdivo.Spodní okenní otvory jsou vysoké přes dvě podlaží

 • vrátnice

  objektvrátnice

  Děčín, Děčín VI-Letná, Sofijská č.p. 555/5

  katalogové číslo: 1000122574_0021
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Drobná samostatně stojící zděná stavba pod polovalbovou střechou, je situována jižně při hlavní bráně. Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt se zobytněným podkrovím. Nároží jsou jsou zvýrazněny lizénami. Plochy fasády jsou obloženy keramickým obkladem

 • zámečnická dílna a skaldiště uhlí - zbořeno

  objektzámečnická dílna a skaldiště uhlí - zbořeno

  Děčín, Děčín VI-Letná

  katalogové číslo: 1000122574_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11408/5-5775

  Přízemní objekt pod sedlovou střechou přistavěný k jižnímu průčelí stájí. Nacházel se v severní části areálu. Nad západní pult střechy vystupoval cihlový komín. Budova byla při obnově areálu zbořena.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.