• rodný dům Mistra Jana Husa

    areálrodný dům Mistra Jana Husa

    Husinec, Husinec, Husova 36; 37

    číslo ÚSKP: 11762/3-3579
    hlavní prvek: měšťanský dům - rodný dům Mistra Jana Husa
    památková ochrana: kulturní památka