• altán

  objektaltán

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0011
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Zděný pozdně barokní zahradní pavilon z r. 1796, centrálního půdorysu s mansardovou střechou, postavený na vysoké podnoži bývalého bastionu v rohu terasy zámecké zahrady.

 • brána u čp. 95

  objektbrána u čp. 95

  Litomyšl, Litomyšl-Město

  katalogové číslo: 1000147510_0009
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Pozdně barokní reprezentativní kulisová brána vjezdu do dolní části zámeckého areálu, pod saletem.

 • brodidlo

  objektbrodidlo

  Litomyšl, Záhradí, Jiráskova

  katalogové číslo: 1000147510_0013
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Brodidlo pro plavení zámeckých koní asi z 1. pol. 18. století, druhotně upravené na kašnu a nově jako bazén s vodotryskem.

 • dům

  objektdům

  Litomyšl, Záhradí, Jiráskova č.p. 94

  katalogové číslo: 1000147510_0007
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Dvoupatrová, původně raně barokní budova, vestavěná do svahu k opěrným zdem parku pod zámkem. Objekt empírově upravený ve 2. patře jako lusthaus, přístupný monumentalizovaným portikem zahradního průčelí, a zdobený festony a bukariony na fasádách.

 • dům

  objektdům

  Litomyšl, Záhradí, Jiráskova č.p. 134

  katalogové číslo: 1000147510_0006
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Jednopatrový soliterní klasicistní dům vrchnostenských úředníků, v jádru ze závěru 18. století. Zachovaná dispozice s klenbami a záklopovým stropem a četné hodnotné dveře a okna.

 • grotta

  část objektugrotta

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0151
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Drobná rekonstruovaná kamenná stavba v zámeckém parku v romantické podobě umělé jeskyně.

 • jízdárna

  objektjízdárna

  Litomyšl, Záhradí, Jiráskova

  katalogové číslo: 1000147510_0005
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Přízemní barokní budova bývalé zámecké jízdárny, později zásadně stavebně upravená, s cenným barokním kamenným portálem s aliančním znakem Trauttmansdorfů.

 • kaplička sv. Metoděje

  objektkaplička sv. Metoděje

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0012
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Výklenková neorenesanční kaple edikulového typu z r. 1878, připojená k opěrné zdi v nároží zámecké zahrady, se sochou sv. Metoděje.

 • kočárovna

  objektkočárovna

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0002
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Klasicistní patrová budova bývalé kočárovny je hodnotným doplňkem zámeckého areálu, dotvářející uzavřené nádvoří u vjezdu.

 • konírna

  objektkonírna

  Litomyšl, Záhradí, Jiráskova

  katalogové číslo: 1000147510_0003
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Přízemní budova bývalé konírny, s mansardovou střechou a sousoším koně nad vstupem. Hodnotná barokní architektura od F.M. Kaňky z 1. třetiny 18. století, upravená r. 1775 J.K.Habichem z Moravského Krumlova.

 • Ohrazení s branami

  objektOhrazení s branami

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0010
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Ohradní a opěrné zdi a kované oplocení zahrady, vymezující zámecký areál.

 • park

  objektpark

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0015
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Krajinářský park zřízený v 19. století na místě původní barokní zahrady, s jezírkem, přírodním amfiteátrem, vodní kaskádou, grottou a sochou lva, propojený s pravidelně upravenou zahradou před zámkem.

 • pivovar

  objektpivovar

  Litomyšl, Záhradí, Jiráskova č.p. 133

  katalogové číslo: 1000147510_0004
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Původně renesanční zámecký pivovar z 60. let 16. století se zbytky originální sgrafitové výzdoby, barokně upravovaný v 1. třetině 18. století F.M.Kaňkou. Rodiště hudebního skladatele Bedřicha Smetany.

 • socha - Mars (Arés)

  část objektusocha - Mars (Arés)

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0145
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Pozdně barokní pískovcová socha antického boha z doby před r. 1796, od Václava Hendricha. Součást komponované výzdoby terasy francouzské zahrady.

 • socha Apollóna

  část objektusocha Apollóna

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0141
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Vrcholně barokní pískovcová socha antického boha Apollóna z 20.-40. let 18. století, z autorského okruhu sochařské dílny rodiny Pacáků. Součást komponované výzdoby terasy francouzské zahrady.

 • socha Ceres (Deméter)

  část objektusocha Ceres (Deméter)

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0142
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Vrcholně barokní pískovcová socha antické bohyně Ceres z 20.-40. let 18. století, z autorského okruhu sochařské dílny rodiny Pacáků. Součást komponované výzdoby terasy francouzské zahrady.

 • socha Diany (Artemis)

  část objektusocha Diany (Artemis)

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0143
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Vrcholně barokní pískovcová socha antické bohyně Diany z 20.-40. let 18. století, z autorského okruhu sochařské dílny rodiny Pacáků. Součást komponované výzdoby terasy francouzské zahrady.

 • socha lva

  část objektusocha lva

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0153
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Pískovcový pomník se sochou lva z r. 1880 s latinským nápisem vztahujícím se k padlému příslušníku rodiny Valdštejnů Vartenberků, zakomponovaný do zámeckého parku.

 • socha Minervy (Pallas Athéna)

  část objektusocha Minervy (Pallas Athéna)

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0146
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Pozdně barokní pískovcová socha antické bohyně z doby před r. 1796, od Václava Hendricha. Součást komponované výzdoby terasy francouzské zahrady.

 • socha Plútóna (Vertumnus)

  část objektusocha Plútóna (Vertumnus)

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0144
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Vrcholně barokní pískovcová socha antického boha Plútóna z 20.-40. let 18. století, z autorského okruhu sochařské dílny rodiny Pacáků. Součást komponované výzdoby terasy francouzské zahrady.

 • stáj

  objektstáj

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0008
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Přízemní hospodářská budova z 18.- 19. století, za zámeckou jízdárnou, sloužící k ustájení koní. Historická funkční součást zámeckého areálu.

 • váza

  část objektuváza

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0149
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Dekorativní klasicistní pískovcová váza (zřejmě z r. 1796) umístěná na pilíři v opěrné zdi zámecké zahrady.

 • váza

  část objektuváza

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0148
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Dekorativní klasicistní pískovcová váza (zřejmě z r. 1796) umístěná na pilíři v opěrné zdi zámecké zahrady.

 • váza

  část objektuváza

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0147
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Dekorativní klasicistní pískovcová váza (zřejmě z r. 1796) umístěná na pilíři v opěrné zdi zámecké zahrady.

 • vodní kaskáda

  část objektuvodní kaskáda

  Litomyšl, Záhradí

  katalogové číslo: 1000147510_0152
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11786/6-4176

  Novodobá reminiscence na původní vodní kaskádu z 19. století, drobný vodní prvek v parku.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.