• barokní bastionová pevnost

  objektbarokní bastionová pevnost

  Brno, Brno-město, Špilberk č.p. 210/1

  katalogové číslo: 1000143895_0002
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Monumentální barokní bastionová pevnost obklopující gotické a renesanční jádru hradu je cennou památkou raně novověkého fortifikačního stavitelství s mimořádnou historickou hodnotou.

 • gloriet s orientačním stolem

  objektgloriet s orientačním stolem

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0005
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Architektonicky hodnotný neorenesanční gloriet od Aloise Prastorfera výrazně umístěný na barokním bastionu je půvabnou komponentou parkově upraveného pevnostního kopce.

 • hlídka č. 2

  objekthlídka č. 2

  Brno, Brno-město, Hlídka č.p. 208/2

  katalogové číslo: 1000143895_0006
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Přízemní budova pozdně klasicistního a současně romantizujícího vzhledu s nárožními pilastry či vyřezávanými dekorativními prvky ve štítech doplněná náznakovou pevnostní architekturou zdí a vížek tvoří půvabný doplněk parku pevnostního kopce.

 • hlídka č. 4

  objekthlídka č. 4

  Brno, Brno-město, Hlídka č.p. 209/4

  katalogové číslo: 1000143895_0007
  památková ochrana: KP, NKP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Patrová budova barokní prachárny a později hostince lapidárního pozdně klasicistního vzhledu tvoří, doplněna soustavou novodobých cihlových zídek, hodnotnou součástí parkově upraveného pevnostního kopce.

 • hrad Špilberk

  objekthrad Špilberk

  Brno, Brno-město, Špilberk č.p. 210/1

  katalogové číslo: 1000143895_0001
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Markraběcí gotický hrad přestavěný na barokní bastionovou kasematovou pevnost je ikonickou stavbou Brna a dominantou širého okolí. Špilberský komplex patří mezi nejvýznamnější stavební a kulturně historické památky Moravy.

 • hrad Špilberk

  areálhrad Špilberk

  Brno, Brno-město, Špilberk č.p. 210/1

  katalogové číslo: 1000143895
  památková ochrana: KP, NKP, PR(OP)
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Na vrcholu kopce výrazně situovaný monumentální stavební komplex zeměpanského gotického hradu a barokní pevnosti představuje vysoce hodnotnou kulturně-historickou a architektonickou památku a jednu ze zásadních urbanistických dominant města.

 • park

  objektpark

  Brno, Staré Brno, Úvoz

  katalogové číslo: 1000143895_0015
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Hodnotný přírodně krajinářský park založený v 60. letech 19. st. na pobořených bastionech spodní etáže komplexu barokní pevnosti představuje mimořádně cenné historické rekreační území města .

 • pomník italských karbonářů

  objektpomník italských karbonářů

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0010
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Tvarově ušlechtilý lapidární pomník italských karbonářů uvězněných na Špilberku v letech 1823-1845 osazený roku 1925 tvoří cennou kulturně historickou památku a současně hodnotnou komponentu špilberského parku.

 • pomník Raduita de Souches

  objektpomník Raduita de Souches

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0011
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Klasicky uměřený, umělecky cenný pomník legendárního obránce Brna, Louise Raduita de Souches od Johanna E. Tomoly, umístěný r. 1902 na severovýchodním bastionu Špilberku, je hodnotnou součástí pevnostního areálu.

 • pomník zakladatele parku Christiana D´Elverta

  objektpomník zakladatele parku Christiana D´Elverta

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0014
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Klasicizující architektura pomníku Christiana d'Elverta, starosty města Brna a zakladatele městského parku na špilberském kopci je působivou komponentou parkového areálu Špilberku a cennou kulturně historickou památkou.

 • socha Pavla Křížkovského

  objektsocha Pavla Křížkovského

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0012
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Umělecky kvalitní sochařský portrét starobrněnského augustiniána Pavla Křížkovského, zakladatele novodobé české sborové hudby a učitele Leoše Janáčka, je hodnotnou součástí špilberského parku.

 • socha sv. Jana Nepomuckého

  objektsocha sv. Jana Nepomuckého

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0013
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Klasicistně uměřené sochařské znázornění sv. Jana Nepomuckého sekundárně umístěné ve svahu Špilberka zušlechťuje prostředí parku na pevnostním kopci.

 • soubor budov zahradnictví

  objektsoubor budov zahradnictví

  Brno, Brno-město, Špilberk č.p. 217/2

  katalogové číslo: 1000143895_0008
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Ušlechtilá klasicizující architektura špilberského zahradnictví je půvabným doplňkem parku na pevnostním kopci.

 • studna

  objektstudna

  Brno, Brno-město

  katalogové číslo: 1000143895_0003
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Ve skále vyhloubená středověká studna na velkém nádvoří hradu byla v baroku prohloubena až na úctyhodnou hloubku 112 m. Mimořádné vodní dílo nedílně související s životem Špilberku tvoří svou mohutnou profilovanou obrubou a mříží výrazný prvek hradu.

 • vyhlídková kolonáda

  objektvyhlídková kolonáda

  Brno, Brno-město, Špilberk

  katalogové číslo: 1000143895_0009
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 11788/7-1

  Půvabná, až pohádkově působící architektura jižního vyhlídkového pavilonu od Aloise Prastorfera z r. 1885 je cenným dokladem romantické rekreační stavby 19. století. Pavilon zdobící jižní svah špilberského kopce je působivou součástí městského parku.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.