• venkovská usedlost

    areálvenkovská usedlost

    Třebeň, Nový Drahov, 14

    číslo ÚSKP: 11844/4-5101
    hlavní prvek: venkovská usedlost
    památková ochrana: kulturní památka