• venkovský dům

    objektvenkovský dům

    Suchovršice, Suchovršice, 7

    číslo ÚSKP: 11896/6-5695
    hlavní prvek: venkovský dům
    památková ochrana: kulturní památka