• fasáda a hmotové členění domu

    objektfasáda a hmotové členění domu

    Vyšší Brod, Vyšší Brod, Náměstí 61

    číslo ÚSKP: 12249/3-5860
    hlavní prvek: měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění
    památková ochrana: kulturní památka