• smírčí kříž

    objektsmírčí kříž

    Vlkovice, Vlkovice

    číslo ÚSKP: 12412/4-4872
    hlavní prvek: smírčí kříž
    památková ochrana: kulturní památka