• důl Terezie/Petr Bezruč

  areáldůl Terezie/Petr Bezruč

  Ostrava, Slezská Ostrava

  katalogové číslo: 1000120140
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 12580/8-3523

  Areál hlubinného kamenouhelného dolu, založeného v r. 1862. Jsou zachovány sdružená těžní věž s jámovou budovou a dvěma kolmo k sobě orientovanými strojovnami těžních strojů. V severovýchodní strojovně dochován pomocný elektrický těžní stroj Siemens.

 • fotografie není veřejně dostupná

  objektnová těžní věž

  Ostrava, Slezská Ostrava

  katalogové číslo: 1000120140_0004
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 12580/8-3523
  prohlášeno kulturní památkou+doplněno/revidováno dalším prohlášením/zrušením

  Ocelová konstrukce těžní věže s těžním strojem přímo ve věži. Postavena v 60. letech 20. století. Prohlášení nové těžní věže zrušeno rozhodnutím MK ČR č.j. 4744/2001 ze dne 26.9.2001.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.